25 november 2011

25 november

Idag finns det två viktiga händelser att uppmärksamma ur ett kvinnoperspektiv. Det ena är att Liberala Kvinnors förslag till resolution till försvar för de fria och lagliga aborterna gick igenom på kongressen som European Liberal Democrats just nu håller i Palermo. 

Detta känns extra viktigt då Mats Odell i veckan gick ut i en debattartikel och argumenterade för att urholka kvinnans fria rätt till abort. Sannolikt en flirt med den högerfalang som finns i Kd i samband med att Odell försöker utmana Hägglund om partiledarposten. Icke desto mindre oroande! 

Som liberala kvinnors ordförande Bonnie Bernström så riktigt uttrycker det i sin debattartikel på Newsmill: Försök till begränsningar av kvinnors rätt till sin egen kropp är en tydlig symbol för att patriarkatets hierarki fortfarande lever kvar i vårt samhälle. På grund av sociala strukturer och kvinnlig underordning har sexuella och reproduktiva rättigheter för kvinnor alltid varit kontroversiella för lagstiftare och religiösa institutioner.

Den andra viktiga händelsen idag är, tyvärr måste jag säga, att det idag är den internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor. För alltför många kvinnor är hemmet inte en fristad utan en farlig plats att vistas på. Dagen uppmärksammas utifrån den resolution som FN instiftade 1999 men som dessvärre är lika aktuell idag.

Följande slogs fast i den resolutionen är "att våld mot kvinnor hindrar dem att uppnå jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor avser enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang" källa.

Det ger mig möjligheten att än en gång påminna om Kvinnofridslinjens
stödtelefon 020-50 50 50 som du kan ringa om du är utsatt för våld/hedersrelaterat våld.

Inga kommentarer: