29 november 2011

Ondskans hemvist?

De senaste dagarnas skriverier om Lundsbergs skola verkar som ett avsnitt taget ur Jan Guillous bok "Onskan". Misshandel, kränkningar och otrygghet verkar vara vardagsmat för de elever som går där. Pennalism i sin värsta form!
Liknelserna med boken är flera - hackordningen där man arbetar sig uppåt för att i årskurs tre får utnyttja andra, yngre elever som slavar tillhör det mest vidriga jag någonsin läst. Ofattbart att det faktiskt fortfarande förekommer...För mig är det horribelt att sådant tillåts ske utan att vuxna ingriper utan istället ser mellan fingarna med detta.

Tack alliansregeringen för att ni tillsatte Skolinspektionen som gör inspektionerna runt om på Sveriges skolor och visar upp skolornas värsta sidor - de sidor som drabbar eleverna på ett fullständigt oacceptabelt sätt när vuxna inte tar sitt ansvar! Skolinspektionen är nu tydlig med att förändringar måste ske och att skolan måste kunna garantera elevernas trygghet.

När det gäller riksinternatskolorna i Sverige är det regeringen som utfärdar tillstånd och även drar in dessa.
Utbildningsministern ser mycket allvarligt på det som inträffat på Lundsberg och menar att han under sina år aldrig tagit del av något liknande. Han utesluter inte att regeringen drar in tillståndet för skolan om Skolinspektionen gör den bedömningen och ger den rekommendationen. Naturligtvis förutsätter jag att samma regelverk råder för Lundsbergs skola som på andra skolor där mobbing råder - att mobbare flyttas och att en skola som inte fungerar ska stängas. Oavsett vems barn som går där.

Inga kommentarer: