30 november 2011

Entré på kommunfullmäktige i Nora...

Idag var det kommunfullmäktigemöte i Nora och i ett twitterinlägg skämtade jag om att vi borde tagit entréavgift då vi hade ovanligt mycket publik. Publik på fullmäktigemöte är ovanligt, vi har oftast bara publik när vi ska ta något kontroversiellt beslut som ex en skolnedläggning.
Orsaken till publiktillströmningen idag var naturligtvis de senaste dagarnas turbulens mellan samverksanspartierna, kd:s avhopp, artiklar om ett eventuellt samgående mellan s+v+kd, alternativt som det stod idag i Na,  s+v+m+c+fp för att få en stabil majoritet.

Men vi var många som upplevde att fullmäktige idag var mer uppsluppet än på länge. Vice ordförande skötte klubban med den äran, inga hårda tongångar i talarstolen, socialdemokraterna hade ett par egna yrkanden som de begärde votering på vilket var förklarligt men samverkanspartierna tog besluten på dagordningen gemensamt med egen majoritet.

Det har varit många möten och diskussioner de senaste dagarna men för närvarande råder enighet om att vi har en "flytande majoritet" och inte någon sammansvetsad koalition i Nora. Varje parti står fritt och kan driva egna frågor som man då får söka stöd för hos andra partier. Ingen har helt stängt några dörrar för samverkan över blockgränserna som jag uppfattat det.

I det korta perspektivet tror jag inte så mycket kommer att hända utan det mesta som kommer upp på dagordningen är sådant som vi sedan tidigare är överens om. I det långa perspektivet är det svårt att veta hur och om det håller, det är ju inte längre någon hemlighet att det har varit tuffa förhandlingar där samarbetsklimatet till slut blev omöjligt.
Däremot är jag säker på att Noras medborgare kan känna sig trygga med att de politiker som är aktiva försöker nå kloka och brett förankrade beslut i den bistra ekonomiska verklighet vi har framför oss.
Och tack till alla som kom och förgyllde fullmäktigemötet med sin närvaro, välkomna tillbaka den 14/12 när budgeten skall tas!

Inga kommentarer: