01 november 2011

När Amelia behöver hemtjänst...

Läser i dagens SvD om att Fredrik Reinfeldts förre pressekreterare Edvard Unsgaard ger ut en bok i morgon med samma titel som dagens blogginlägg. Temat är de förändringar vi står inför på äldreomsorgsområdet och att vi sannolikt kommer att behöva acceptera större olikheter när vi blir gamla. Författaren menar att Moderaterna behöver arbeta fram en välfärdslinje som ger svar på de utmaningar som Sveriges äldreomsorg står för.

Vi vet att inom en inte alltför avlägsen framtid kommer de stora fyrtiotalistkullarna att behöva äldreomsorg. Detta i en tid när arbete inom omsorgen har låg status och där människor inte känner att de kan lita på den omsorg som samhället levererar idag. Intervjuerna i boken ger exempel på att många människor tror att stat och kommun i en framtid inte kommer att kunna stå för allt utan att människor kommer att få ta en större del av ansvaret för sin egen person själv. Att samhället ska stå för en grundtrygghet som du själv sedan kan komplettera efter egen förmåga.

Unsgaard pekar på några olika faktorer som kan skapa framtidens goda äldreomsorg. En del av dessa faktorer har jag tidigare lyft fram i de av mina blogginlägg som berört just vad framtidens äldreomsorg står inför:
  • Förstärk det friska i människan, utveckla arbetslivet så att människor ges möjlighet att arbeta högre upp i åldrarna, byta karriär och ges fortsatt möjlighet till utveckling
  • Gör arbetet inom äldreomsorgen attraktivare - vi måste höja lönerna, ge kompetensutvecklingsmöjligheter och skapa fler heltids- och fasta tjänster
  • Människor är individer även när det blir äldre och vill inte behandlas som ett kollektiv
Det blir intressant att se vad boken får för mottagande i kommuner runt om i Sverige. Vi står inför stora utmaningar på äldreomsorgens område inom en inte alltför avlägsen framtid.

Inga kommentarer: