20 november 2011

Riktigt så enkelt är det inte (s)...

Läser en debattartikel i SvD där ett antal socialdemokratiska politiker försöker framställa alliansregeringens valfrihets- och mångfaldsreform som varande det som orsakat vårdskandalerna som den senaste tiden avslöjats hos privata vårdbolag. Kanske har de helt missat den undersökning som visar att de äldreboenden som får absolut sämst betyg finns under kommunal regi...?

Det är inte alls självklart att allt ställs till rätta bara för att omsorgen sköts i kommunal regi, däremot är det självklart att det behövs ett tydligt regelverk som kan följa upp omsorgen om våra äldre, oavsett vilken utövare de valt. Som privat näringsutövare kan du, om du missköter dig, bli belagd med näringsförbud, detta är inget som de kommunala huvudmännen riskerar, redan här finns en regelskillnad.
Låt mig också säga att jag anser det lika viktigt att det skapas ett liknande regleverk för dem som är privata aktörer på förskolan och skolans område. Barn och äldre har inga egna starka röster utan behöver någon som tar ställning för deras rättigheter.

När detta regelverk utformas är det viktigt att sanktionsmöjligheter finns men även att det finns regler som inte sätter rättssäkerheten ur spel. En välfärdsproducent måste fortfarande kunna rätt till fel eller försvara sig om anklagelserna är ogrundade.

De regler som reglerar LOU (lagen om offentlig upphandling) behöver på de allra flesta upphandlingskontor anpassas till att köpa upp "mjuka" tjänster som skola och omsorg. Erfarenhet av upphandling är i de allra flesta av Sveriges 290 kommuner begränsad till upphandling av tjänster såsom sophämtning, snöröjning och gatubelysning. Lätta tjänster att följa upp, sätta mål på och mäta.
Här måste de ansvariga på upphandlingskontoren söka kunskap och erfarenhet för att hitta rätt parametrar för uppföljning även av de mjukare tjänsterna som nu allt oftare blir föremål för upphandling.
Alternativet är att införa LOV - lagen om valfrihetssystem - där ett större ansvar läggs direkt på den som köper tjänsten. Bättre kontroll gynnar alla, både utförare och mottagarna av vård- omsorgs- och skoltjänsterna.

1 kommentar:

Anonym sa...

Lika enögt som S har varit att allt skulle bli bättre bara man driver det i offentlig regi. Lika enögt har borgarna trott att allt skullpe bli bättre bara man privatiserar. Nu börjar man ana att utan återkoppling kommer inget bli bra.