17 november 2011

Behövs det tuffare regler, Leijonborg?

Lars Leijonborg har fått i uppdrag att leda en parlamentarisk utredning om regler och villkor för fristående skolor.
Det var under Leijonborgs tid som partiledare för Folkpartiet liberalerna som  den stora friskolereformen genomfördes.

Utredningen får visa om det går att komma åt vinsterna i misskötta friskolor där den nya skollagen ger en del öppningar. Frågan om hur man kan lösa meddelarfriheten är en sak som finns med i utredningen. En annan viktig sak utredningen ska titta på är om det är rimligt att det ska anmälas till Skolinspektionen om nya ägare tar över en friskola. Andra frågor handlar om information och insyn.

Tanken med friskolereformen var att skapa valfrihet och mångfald, att dåliga skolor skall slås ut eftersom föräldrar väljer bort dem. Om det som SNS-rapporten visat stämmer, att skolvalet sker utan ordentlig information, så behöver även detta med informationen ses över.

Det är rimligt att det skapas ett regelverk med maktmedel att sätta in mot ägare som missköter sitt uppdrag samtidig som de tar ut stora vinster. Det är inte rimligt att den möjligheten ska få finnas även fortsatt, om inget görs kommer detta på sikt att urholka förtroendet för privata alternativ.

Inga kommentarer: