23 december 2012God Jul & Gott Nytt År
 
önskar jag alla mina bloggläsare. Hoppas att ni får en härlig, varm och ljus ledighet tillsammans med familj och vänner!

21 december 2012

Julhälsning från EU-parlamentet


Året som gått


Årets arbete i Europaparlamentet går mot sitt slut. Det har varit ett turbulent år för EU med mycket fokus på ekonomi, bankkriser och medlemsländernas problem. Men också ett år då jämställdhetsdebatten tagit plats, tänker närmast på tillsättandet av ny ledamot i Europeiska Centralbankens ledning. Då vi äntligen fått ett gemensamt asylsystem för EU i form av Dublinförordningen. Då vi fått en ny djurskyddslag och ett gemensamt EU-patent. I slutet av året tilldelades ju också EU Nobels fredspris.

Nu vill vi önska dig en avkopplande julhelg med tid för vila och gemenskap.

God Jul och Gott Nytt år

önskar Marit Paulsen, Olle Schmidt och Cecilia Wikström

20 december 2012

Nyamko Sabuni skriver om sexuella trakasserier...


Vänner,

De senaste dagarnas rapportering om att flickor utsatts för sexuella trakasserier och exponering på nätet är djupt oroväckande.

Sexuella trakasserier är oacceptabelt oavsett var och i vilken form det än förekommer. Det är bra och viktigt att det som hänt polisanmäls. Mycket av den mobbning och oordning som finns i skolan är kopplat till sexuella trakasserier. Många flickor går till skolan med en klump i magen på morgonen på grund av detta. 

Internet och sociala medier har inneburit mycket positivt för vårt samhälle. Men genom sociala medier, appar och andra sätt att dela information kan även bilder och sexuella kränkningar lätt få spridning.

Som jag ser det har föräldrar och skola ett stort ansvar. En krönikör beskrev väl vikten av föräldranärvaro där barnen finns: Precis som föräldrar började nattvandra på gator behövs de nu på Facebook och Instagram. Vuxnas språk och beteende ses och följs av yngre. Kränkningar och sexuella trakasserier är inte på något sätt unikt för ungdomar.

Skolan har ett ansvar att skapa en miljö fri från kränkningar och sexuella trakasserier. Det finns tydliga kunskapsluckor när det gäller exploatering och sexuella trakasserier på Internet. Därför har vi redan tidigare gett Ungdomsstyrelsen ett uppdrag om kunskapshöjande insatser för personal inom skola, fritid och socialtjänst.

Med anledning av de senaste dagarnas händelser vill jag åter uppmana de som arbetar med ungdomar, exempelvis i skolan, att gå dessa utbildningar och använda sig av material som finns.

När vi fyllt kunskapsluckan och när föräldrar i större utsträckning finns där ungdomar finns har vi kommit en bit på vägen för att förebygga att liknande händelser inträffar igen.

Vänligen,

Nyamko Sabuni

18 december 2012

Om kvinnors rättigheter...


Vänner,Frankrike och Sverige går i täten och driver frågor om kvinnors rättigheter på europeisk nivå. Jag skriver om detta i en debattartikel i Aftonbladet tillsammans med min franska ministerkollega Najat Vallaud-Belkacem idag. Läs artikeln här.
Det är oroväckande hur kampen för kvinnors rättigheter hotas på internationell nivå av länder med en bakåtsträvande syn på jämställdhet. Inom EU har medborgarinitiativ utnyttjats för att lyfta abortfrågan till EU-nivån. Konservativa grupper vill minska medlen som går till säkra aborter och samlar därför in namn för att frågan ska lyftas i EU-kommissionen.

Sverige och Frankrike står upp för att mänskliga rättigheter fullt ut gäller för kvinnor. Ett fördjupat samarbete inleddes nyligen då en stor delegation från Frankrike besökte Stockholm och studerade bland annat den svenska sexköpslagstiftningen och förskoleutbyggnaden. Fler möten på hög nivå är redan inbokade. Vår ambition är att vara en pådrivande progressiv kraft i den europeiska jämställdhetspolitiken.


Vänligen,
Nyamko Sabuni
 

17 december 2012

Nyamko Sabunis nyhetsbrev


Vänner, 

Frånskilda kvinnor får den sämsta pensionen, skriver två ekonomer i Dagens Nyheter idag. I ett av världens mest jämställda länder ska inte kvinnor vara rädda för att skilja sig för att man är beroende av makens inkomst på ålderns höst.

Den bristande jämställdheten i familj och yrkesliv blir ett slag i ansiktet på många kvinnor när de blir äldre i form av försämrade livsvillkor. Det är oacceptabelt. Köksbordsbesluten - om vem som ska vara hemma med barnen - är ofta de viktigaste ekonomiska besluten vi fattar.  Det är beslut som är avgörande för hur senare tid i livet kommer se ut.

Det är inte rimligt att kvinnor drabbas dubbelt för att de bildar familj: först med extra hushållsarbete, sedan med lägre lön och lägre pensioner. Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet, som har till uppdrag att titta närmare också på denna fråga.

Vi måste vända på varje sten för att arbetsmarknaden ska bli bättre anpassad för småbarnsföräldrar och för att kvinnor inte ska drabbas av lägre lön, sämre karriärmöjligheter eller sämre pensioner. Det är inte värdigt Sverige 2012.

Vi måste fortsätta att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att dela ansvaret för barnen lika. Vi har förenklat jämställdhetsbonusen och nu ska det bli enklare för föräldrar att räkna ut hur ansvarsfördelningen för barn kommer påverka deras enskilda ekonomi långsiktigt. Vi fortsätter att utveckla kvaliteten i förskolan och värnar om möjligheten till avdrag för hushållstjänster.

Det är en viktigt politisk utmaning att driva på en förändring för bättre ekonomiska villkor också för kvinnor på ålderns höst. Detta är i grunden en fråga om demokrati och rättvisa.


Vänligen,
Nyamko Sabuni

16 december 2012

En bloggpost för att utrota polio


Världsdel efter världsdel blir poliofri och möjligheten att helt radera den dödliga sjukdomen från jordens yta är inom räckhåll. Det är ingen lätt uppgift men det går. Och du kan hjälpa till. 

 

Mayen är en månad gammal och ligger i sin mammas famn där han får en dos poliovaccin. Foto: © UNICEF/Brian Sokol

 

Förra året upptäcktes endast 650 fall av polio i världen. Det är inte många men bara några få fall gör att sjukdomen sprids och skördar barns liv. För att helt utrota polio krävs att man vaccinerar varenda unge i varje by. Det gör UNICEF. Genom världens största hälsokampanj ser de till att miljontals barn världen över får vaccin och skyddas mot sjukdomen. Köp vaccin och hjälp till att utrota polio!


För att barn ska få ett fullgott skydd behövs tre doser vaccin. I UNICEFs gåvoshop kostar 60 doser 72 kronor. Det räcker för att rädda livet på 20 barn.

Ps. Har du också en blogg och vill göra något viktigt i jul? Hämta bloggmaterial här! Tillsammans räddar vi barns liv.
Poliovaccin 72 kr för 60 doser finns på unicef.se/gåvoshop. Foto: © UNICEF/Pelle Bergström

12 december 2012

Liberala alfabetet......fortsätter, idag med r som i RUT och ROT:

Vi vill:
 • Behålla RUT- och ROT-avdragen för hushållstjänster respektive byggtjänster i hemmet.
 • Höja RUT-avdraget för barnfamiljer och äldre från dagens 50-procentiga skattereduktion till 75 procent.
 • Separera RUT- och ROT-avdragen (som i dag kombineras i HUS-avdraget) och samtidigt höja taken så att avdragen var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per person och år.
 • Införa RUT-avdrag för flytthjälp, men däremot inte medge ROT-avdrag för upprustning av hyresfastigheter. Skattereduktion för HUS-arbete ska endast ges för tjänster som hushållen annars utför själva eller ofta köper svart.
Det är dyrt för privatpersoner att anlita tjänsteföretag i Sverige. Det beror på att mellan 60 och 70 procent av kostnaderna för en tjänst består av skatter och sociala avgifter, vilket har lett till att problemet med svartjobb när det gäller tjänster som utförs i hemmet länge varit utbrett. Under 2007 och 2008 införde Alliansregeringen därför det så kallade HUS-avdraget (RUT och ROT). En privatperson kan nu göra skatteavdrag för halva arbetskostnaden upp till 50 000 kronor per år vid köp av hushållstjänster såsom barnpassning, städning och trädgårdsarbete eller vid kostnader för reparation och ombyggnad av sina privatbostäder. För ett hushåll med två vuxna blir det maximala avdraget 100 000 kronor per år.

HUS-avdraget har varit en stor framgång. Resultatet har blivit tiotusentals nya jobb och fler växande företag i bygg- och servicebranschen. En stor del av dem som fått jobb eller startat företag är personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden. Dessutom har många tidigare svarta jobb med osäkra anställningsvillkor nu blivit vita, med ökade skatteintäkter och förbättrad anställningstrygghet som följd. RUT-avdraget kan också ses som en jämställdhetsreform, eftersom det fortfarande är kvinnor som till största delen ansvarar för hushållsarbetet i svenska hem. Med RUT-avdraget blir det lättare att förena arbetsliv och familjeliv, vilket leder till att framförallt kvinnor kan arbeta mer.
Att kunna få hjälp med städning, tvätt och andra hushållsnära tjänster underlättar vardagen för många barnfamiljer och äldre. RUT-avdraget har ökat efterfrågan på hushållsnära tjänster, men många av dem som skulle vilja ha avlastning med sina egna eller sina åldrande föräldrars hushållssysslor har i dag inte råd. Folkpartiet vill därför utöka dagens 50-procentiga RUT-avdrag till 75 procent för familjer med barn under åtta år, liksom för äldre över 80 år. Med en högre skattereduktion får småbarnsfamiljer ökade möjligheter att byta tid med dammsugaren mot lek med barnen, medan äldre som inte längre orkar ta hand om hushållet får möjlighet att själva bestämma vad de vill få hjälp med och vem som får komma över tröskeln för att utföra arbetet.

Taket för avdrag för RUT- och ROT-tjänster är i dag gemensamt. Då ROT-arbeten ofta är dyrare än RUT-arbeten tenderar avdraget att främst användas för olika typer av reparations- och tillbyggnadsarbeten. I dessa fall uppstår inte den önskade avlastningen från hemarbete som framför allt skulle komma många kvinnor till del. Därför anser Folkpartiet att avdragen bör separeras. Samtidigt är det rimligt att höja nivån så att både RUT-avdraget och ROT-avdraget var för sig kan uppgå till 50 000 kronor per år och person. Ett hushåll med två vuxna skulle alltså ha möjlighet att få totalt 200 000 kronor i avdrag vid fullt utnyttjande av både RUT- och ROT-tjänster.

Det här har vi gjort:
 • Infört en skattereduktion på halva arbetskostanden för hushållsnära tjänster (RUT-avdrag) och byggtjänster (ROT-avdrag) i hemmet.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


11 december 2012

Jan Björklund skriver...


I dag kom återigen dystra siffror från internationella kunskapsmätningar: svenska elever blir fortfarande allt sämre på att räkna och att läsa.

Jag är inte alls förvånad. Kunskapsresultaten i den svenska skolan har sjunkit under ett par decennier - minst - och att mätningarna PIRLS och TIMSS skulle visa nedslående siffror från tester som gjordes i fjol var därför vad jag hade väntat mig. En ljusglimt finns dock: eleverna i årskurs 4 blir bättre på naturvetenskap.

Även om skolan just nu går igenom den mest reformintensiva perioden på mycket länge så försvinner inte den socialdemokratiska flumskolan över en natt. Inte heller försvinner den under sex år av utredningar, remisser, propositionsskrivande och implementering. Skolreformerna måste fortsätta med full kraft och fler reformer kommer att behövas.

Jag är riktigt oroad över att svenska elever är betydligt sämre på att räkna än genomsnittet bland elever i EU/OECD. Lärarna ska nu bli bättre på att undervisa i matematik genom fortbildningssatsningen Mattelyftet som regeringen har sjösatt. Det behövs mer katederundervisning och mindre eget arbete.

Men bättre pedagogik är inte tillräckligt; eleverna behöver dessutom mer tid för matematik för att de inte bara ska kunna mekaniskt räknande utan också förstå vad det är de gör för något. I dag har jag därför presenterat en satsning på totalt 120 timmar mer matematik i grundskolan. Genom hela lågstadiet ska eleverna få mer matematik, en timme mer i veckan. Det betyder att matematiken i lågstadiet ökar med hela 40 procent. Vi satsar 500 miljoner kronor per år på fler lektioner, med början nästa höst.

Det kommer att ta tid innan satsningen ger resultat i mätningar, men jag är övertygad om att alla våra reformer för att höja resultaten är nödvändiga.


Liberala hälsningar,

Jan Björklund

10 december 2012

Liberala alfabetet...

Jag fortsätter med det liberala alfabetet, idag handlar det om Folkpartiets inställning till rovdjur:

Vi vill:
 • Värna den biologiska mångfalden vilket inkluderar våra fem stora rovdjur, varg, lodjur, björn, järv och kungsörn.
 • Verka för att säkerställa en genetiskt frisk och jaktbar vargstam med gynnsam bevarandestatus.
 • Utreda frågan om kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.
De fem stora rovdjuren – varg, lodjur, björn, järv och kungsörn – är en omistlig del av den svenska naturen. Därför behövs också en rovdjursförvaltning som fungerar effektivt. Alla rovdjur ska ha livskraftiga och genetiskt friska stammar. För att säkerställa en biologisk mångfald krävs en balanserad lagstiftning som leder till en livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus samt en ökad acceptans för vargen i vår miljö.

Vargens situation är fortfarande osäker, bland annat på grund av inavel. Hur stor vargstam det innebär långsiktigt återstår att se, riksdagen kommer under 2013 att behandla förslag till övergripande och långsiktiga mål för bland annat varg. I ett forskningsunderlag redovisar NV flera olika bedömningar av hur många vargar som behövs för att Skandinavien ska uppnå gynnsam bevarandestatus.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning förordas för svenskt vidkommande alternativ 2, som innebär en populationsstorlek på omkring 380 vargar. Det motsvarar ca 38 vargar som får valpar varje år. Om den svenska vargstammen skall förvaltas enligt alternativ 1 i utredningsförslaget, som innebär 180 vargar, krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Detta alternativ har förordats från miljödepartementet, som ansvarar för frågorna. Folkpartiets bedömning är att det i dagsläget inte bör göras ett uttalande om ett specifikt antal. Vi vill istället fokusera på att nå gynnsam bevarandestatus på vargstammen.

Folkpartiet är öppet för skyddsjakt, liksom också, efter experters bedömning, för selektiv jakt. För Folkpartiet är det angeläget att vi får godkännande av EU-kommissionen, så att vi fortsättningsvis kan få besluta över vår nationella rovdjurspolitik. Lagstiftningen måste också leda till en minskning av rovdjursmotsättningar, illegal jakt, inavelsproblem och rovdjursangrepp.
De största hoten mot rovdjursstammarna har varit och är sannolikt fortfarande förföljelse och illegal jakt. Något som skulle kunna vara ett verktyg i bekämpandet av den illegala jakten men som i dag inte är tillräckligt utrett är kriminalisering av försök och förberedelse till grovt jaktbrott.

Det här har vi gjort:
 • För att förstärka djurägares möjligheter att skydda sina tamdjur om de blir angripna av rovdjur har regeringen fattat beslut om ett tillägg till paragraf 28 i jaktförordningen som innebär att det är tillåtet att skjuta ett rovdjur innan det attackerar tamdjur utanför inhägnat område, givet att man först försökt skrämma rovdjuret med varningsskott eller liknande. Naturvårdsverket har uppdraget att följa utvecklingen och anmäla om rovdjursstammarna påverkas.
 • Regeringen har ökat anslagen till länsstyrelsernas rovdjursförvaltning i budgeten för 2013 med 14 miljoner kr. Från och med 2014 blir höjningen permanent med 20 miljoner kr per år. Satsningen är avsatt till att öka dialogen, informationsinsatserna och kunskapsunderlag för rovdjursförvaltningen.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

09 december 2012

Vi komma, vi komma från Pepparkakeland...

Idag har fokus legat på sociala mediers återrapportering och kommentarer kring Kanalskolans (Laxå) beslut att inte ha pepparkaksgubbar med i Luciatåget.

Oavsett om det är ett missförstånd eller inte från början tror jag att vi måste börja ställa oss frågan om varför vi är så rädda för att låta alla delta i svenska traditioner? Varför överanalyserar vi saker och ting så att det blir helt märkliga och absurda situationer till slut?

Att fira Lucia som vi alltid gjort i Sverige handlar inte om att kränka någon, det handlar bara om att få visa en del av det svenska. Att övertolka färgen brun och pepparkakeland verkar helt imbecillt om ni frågar mig....Lucia är dessutom ett italienskt helgon...hur ska vi hantera det?

Lika illa är det med den kristendomsskräck som breder ut sig mer och mer...Ibland undrar jag om man tar avstamp i det sekulära för att sedan använda sig av andra religioner som ursäkt för att inte fira ex skolavslutningar i kyrkan?? Varför förväntar vi oss att kyrkan ska upplåta sina lokaler utan att få delge oss något av julens kristna budskap?
En helig lokal är lika helig för alla oavsett religion, det handlar om respekt. Jag som kristen, har besökt både Blå moskén, den katolska kyrkan i Vadstena och den Judiska kyrkan i Stockholm utan att känna mig kränkt någonstans.

Gör inte saker och ting svårare än vad de är!

08 december 2012

Liberala alfabetet...

Idag handlar det liberala alfabetet om religiösa friskolor:

Vi vill:
 • Att alla barn och föräldrar ska kunna välja den skolform som passar barnet bäst.
 • Säkerställa att inga barn befrias från skolplikten av religiösa skäl.
 • Samma krav på utbildningskvalitet ska gälla, oavsett huvudmannaskap
 • Skolinspektionen ska kunna stoppa vinstutdelning hos friskolor som inte kan upprätthålla kvaliteten.
 • Skolinspektionen ska vid tillståndsprövning även göra en ägarprövning av att ägaren har långsiktiga ägarambitioner. En ny tillståndsprövning ska göras när substantiella förändringar av ägarförhållandena sker.
 • Meddelarskydd ska gälla även fristående skolor.
Folkpartiet är för mångfald och att föräldrar och elever ska kunna välja en skola som de tror på. Men tyvärr visar erfarenheter från enstaka konfessionella skolor att vi behöver ett starkare skydd mot extremism. Det behövs en bättre kontroll innan en skola får tillstånd att starta, så att friskolor inte drivs eller finansieras av organisationer som inte står för de värderingar som läroplanen anger.
Den nya regeringen har slagit fast att den konfessionella inriktningen vid en skola alltid ska vara förenlig med de grundläggande och demokratiska värderingar som utgör skolans värdegrund och ämnesundervisningen i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.

Det här har vi gjort:
 • Att göra det möjligt att stänga skolor som bryter mot regelverket eller brister i kvalitet.
 • Att all undervisning i skolan ska vara fri från konfessionella inslag.
 • Skärp kontrollerna i skolan, inte bara i friskolor.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

07 december 2012

Senaste nytt från EU-parlamentet!
5i12-manifestation

Samtidigt som Sverigedemokraterna når rekordhöga siffror stod Cecilia Wikström värd för den årliga 5i12-manifestationen mot rasism och xenofobi i Europaparlamentet där drygt 150 människor deltog i den transnationella och partigränsöverskridande manifestationen. 5i12-rörelsen startades i Härnösand 1988 av en grupp människor som bestämde sig för att stoppa den främlingsfientliga stämningen som då fanns i staden och som växte sig starkare efter att två flickor mördats av en ung flykting. Sedan dess hålls 5i12-manifestationer runt om i landet, och sedan 2001 även i Europaparlamentet.

 

- Ständig vaksamhet och motstånd mot de allt starkare intoleranta, rasistiska och främlingsfientliga vindar som sveper över Sverige och Europa förpliktar. Nu måste alla demokratiska krafter förenas och säga att det spelar ingen roll vem man är och var man kommer ifrån. Alla har lika värde, sa Cecilia.

Läs mer om manifestationen på Cecilias blogg

Bankunion
I veckan diskurerades bankunionen i ett möte med EU:s finansministrar i Bryssel utan att en överenskommelse kunde uppnås. Tysklands och Frankrikes finansministrar besökte ekonomiutskott för en hearing. Tysklands finansminister Wolfgang Schäuble höll med om att det är viktigt att också de tio länder utanför eurozonen kan vara med.  

- Ekonomiutskottets kompromiss skapar en balans mellan euroländerna och  länderna utanför eurozonen,  som Sverige, Polen och Danmark. Om medlemsstaterna använder sig av ekonomiutskottets förslag finns en grund för att också Sverige får inflytande i bankunionen, konstaterade Olle, som påpekar att det nu är mycket viktigt att hålla ihop unionen för att skydda den inre marknaden och hela EU-samarbetet.

Djurtransporter
I veckan fortsatte bråket om EU:s regler för djurtransporter, denna gång inom den liberala gruppen. Förutom frågan om en maxgräns på åtta timmar så var man oense om huruvida luckor mellan lagens krav och ny vetenskap ska fyllas genom ny lagstiftning eller inte. - Om vi menar allvar med en vetenskapligt baserad lagstiftning så kan vi inte, som EU-kommissionen vill, nöja oss med nya råd och riktlinjer, menade Marit som dessutom återigen ställde sig frågande till en generell maxgräns på åtta timmar för alla djurslag under alla förhållanden. Nu väntar parlamentets omröstning på tisdag den 11 december.


Nästa vecka: Strasbourgsession
På tisdag väntas Europaparlamentet godkänna EU:s nya gemensamma patent, som Cecilia varit med och förhandlat fram. Olle debattera om bankunionen i plenum och besöker Europeiska centralbanken i Frankfurt med medlemmar från ekonomiutskottet. Under sessionen i Strasbourg ska man även rösta om EU:s strategi mot antibiotikaresistens, där Marit bl a krävt bättre kunskap om hur antibiotika idag används på våra djur, inklusive våra sällskapsdjur.

 
Källa: Nyhetsbrev från Fp i Bryssel 2012-12-07

06 december 2012

Liberala alfabetet...
Vi har kommit till bokstaven R, idag r som i regelförenklingar:

Vi vill:
 • Att företagen ska kunna sköta all kontakt med det offentliga på ett och samma ställe. Ingen ska behöva rapportera samma uppgifter till olika myndigheter.
 • Se över miljöbalken och arbetsmiljölagen för att förenkla och förtydliga företagens informationslämning.
 • Att lagförslag som läggs av EU-kommissionen konsekvensbedöms vad det gäller effekterna på företag och då särskilt de mindre företagen.
Det är viktigt att det är enkelt att vara företagare. Regeringen har tagit fram en handlingsplan för att regelkrånglet för företagarna ska minska. Nu har vi kommit en bra bit på vägen för att underlätta vardagen för företagarna. Men det räcker inte. Arbetet med regelförenklingar måste öka och ha hög priortiet så att fler vill starta och driva företag och anställa. Framförallt bör det tas fasta på att förenkla i det tunga regelverket för företagare.

Det här har vi gjort:
 • Folkpartiet har tillsammans med allianskollegorna inlett ett ambitiöst regelförenklingsarbete. Nu finns ett regelråd som granskar all ny lagstiftning på området.
 • Regelbördan för landets företagare har minskade med 7,3 procent under periden 2006-2010.
 • Revisionsplikten har avskaffats för mindre företag.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

05 december 2012

Liberala alfabetet...
Jag fortsätter med det liberala alfabetet, nu har vi kommit till bokstaven R, r som i rasism:

Vi vill:
 • Öka insatserna mot all form av diskriminering och främlingsfientlighet.
 • Införa en mångfaldsutbildning för domstolspersonal.
Även om svenskar i ett europeiskt perspektiv är mycket toleranta mot människor av annan härkomst, finns det alldeles för många människor som har fördomar mot dem som på något sätt avviker. Dessa fördomar utgör ett hot mot demokratin och det öppna samhället som vi eftersträvar. All diskriminering och rasism måste bekämpas på ett kraftfullt sätt.

Det här har vi gjort:
 • Beslutat om en treårig satsning för kunskapshöjande insatser för barn och ungdomar om främlingsfientlighet och liknande former av intolerans under perioden 2012-2014.
 • Satsar fyra miljoner kronor under 2012 för att öka säkerheten och minska utsattheten för den judiska minoriteten.
 • Beslutat om att en vitbok ska tas fram för att ge en samlad översikt av övergrepp och särbehandlande åtgärder gentemot romer under 1900-talet.
 • Givit Forum för levande historia i uppdrag att kartlägga förekomsten av antisemitiska och islamofoba attityder.
 • Skapat en samlad diskrimineringslagstiftning.
 • Höjt skadeståndsbeloppen - det ska kosta att diskriminera.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

04 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet fortsätter vi idag med bokstaven P, p som i psykiatri:


Vi vill:
• Öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist.
• Att endast vetenskapliga behandlingsmetoder ska användas.
• Rätt till daglig sysselsättning för personer med kroniska psykiska sjukdomar.
Alliansregeringen gör sedan flera år tillbaka stora satsningar på psykiatrin. Tyvärr återstår många problem, både när det gäller vårdens kvalitet och tillgängligheten. Därför har Alliansen på Folkpartiets initiativ permanentat den nationella satsning som pågår. Pengarna används för konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Folkpartiet vill även ge rätt till daglig sysselsättning till personkrets 3 i LSS, där personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår.
Det här har vi gjort:
• En långsiktig satsning på psykiatrin under såväl den förra som den nuvarande mandatperioden.
• Infört en månads vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrin.
• Inrättat ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar att drabbas av svårare psykisk ohälsa.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

03 december 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i prostitution:

Vi vill:
• Att sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
• Förbättra arbetet mot människohandel för sexuella ändamål.
• Bygga ut hjälpen till prostituerade som vill bryta med sin tillvaro.
• Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård. Den som köper sex av en annan människa ska straffas.
Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och vilka metoder att bekämpa den som är effektiva. Sexköpslagen är betydelsefull och sänder ut en signal om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa de prostituerade.
Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför viktigt att nå också sexköparna med insatser. Metoder för att utveckla arbetet riktat mot sexköparna behöver tas fram.
Det måste finnas fler sätt att ta sig lagligt till Sverige för att till exempel söka jobb. Då minskar också risken att fattiga och desperata kvinnor som vill lämna sina hemländer utnyttjas av människohandlare för prostitution.
Det här har vi gjort:
• Tagit fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Skärpt straffen för de allra grövsta formerna av sexköp.
• Minskat utrymmet för människohandlare genom att göra det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


02 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i polisen:

Vi vill:

Effektivisera polisen genom att ersätta dagens 22 fristående polismyndigheter med en samlad nationell myndighet.
• Stärka arbetet mot grov organiserad brottslighet.
• Skapa ett europeiskt FBI, så att polisen kan arbeta lika internationellt som brottslingarna.
• Att lagstiftningen ska ha starka rättssäkerhetsgarantier.
Alliansregeringen har gjort storsatsningar på polisen, och vi har nu fler poliser än någonsin. Det är bra, men nu krävs det att vi går vidare med förnyelsearbetet och ser till att vi får en riktigt effektiv polis. Då behövs det både organisationsförändringar, en ny polisutbildning och fler civila experter inom polisen.
Den grova, organiserade brottsligheten är mycket allvarlig. Vi vill stärka de nationella resurserna för att bekämpa denna brottslighet var den än dyker upp i Sverige. Dessutom måste det europeiska samarbetet byggas ut. Vi vill att EU:s polissamarbete Europol utvecklas till en stark kraft mot gränsöverskridande grov brottslighet – kalla det gärna för "Europas FBI".
Det här har vi gjort:
• Den största satsningen någonsin på svensk polis. Nu finns det över 20 000 poliser. Det är 2 500 fler än när vi tog över regeringsmakten
• En kraftfull nationell mobilisering mot den organiserade brottsligheten, med bl a åtta särskilda aktionsgrupper.
• Att buggning är tillåten i Sverige för de allra allvarligaste brotten, t.ex mord och grova rån. Det är alltid domstol som fattar beslut.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden