17 december 2012

Nyamko Sabunis nyhetsbrev


Vänner, 

Frånskilda kvinnor får den sämsta pensionen, skriver två ekonomer i Dagens Nyheter idag. I ett av världens mest jämställda länder ska inte kvinnor vara rädda för att skilja sig för att man är beroende av makens inkomst på ålderns höst.

Den bristande jämställdheten i familj och yrkesliv blir ett slag i ansiktet på många kvinnor när de blir äldre i form av försämrade livsvillkor. Det är oacceptabelt. Köksbordsbesluten - om vem som ska vara hemma med barnen - är ofta de viktigaste ekonomiska besluten vi fattar.  Det är beslut som är avgörande för hur senare tid i livet kommer se ut.

Det är inte rimligt att kvinnor drabbas dubbelt för att de bildar familj: först med extra hushållsarbete, sedan med lägre lön och lägre pensioner. Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i arbetslivet, som har till uppdrag att titta närmare också på denna fråga.

Vi måste vända på varje sten för att arbetsmarknaden ska bli bättre anpassad för småbarnsföräldrar och för att kvinnor inte ska drabbas av lägre lön, sämre karriärmöjligheter eller sämre pensioner. Det är inte värdigt Sverige 2012.

Vi måste fortsätta att skapa bättre förutsättningar för föräldrar att dela ansvaret för barnen lika. Vi har förenklat jämställdhetsbonusen och nu ska det bli enklare för föräldrar att räkna ut hur ansvarsfördelningen för barn kommer påverka deras enskilda ekonomi långsiktigt. Vi fortsätter att utveckla kvaliteten i förskolan och värnar om möjligheten till avdrag för hushållstjänster.

Det är en viktigt politisk utmaning att driva på en förändring för bättre ekonomiska villkor också för kvinnor på ålderns höst. Detta är i grunden en fråga om demokrati och rättvisa.


Vänligen,
Nyamko Sabuni

Inga kommentarer: