03 december 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i prostitution:

Vi vill:
• Att sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
• Förbättra arbetet mot människohandel för sexuella ändamål.
• Bygga ut hjälpen till prostituerade som vill bryta med sin tillvaro.
• Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige.
Prostitution kan aldrig accepteras i vårt samhälle. Människor som prostituerar sig måste få hjälp till vård. Den som köper sex av en annan människa ska straffas.
Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och vilka metoder att bekämpa den som är effektiva. Sexköpslagen är betydelsefull och sänder ut en signal om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa de prostituerade.
Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför viktigt att nå också sexköparna med insatser. Metoder för att utveckla arbetet riktat mot sexköparna behöver tas fram.
Det måste finnas fler sätt att ta sig lagligt till Sverige för att till exempel söka jobb. Då minskar också risken att fattiga och desperata kvinnor som vill lämna sina hemländer utnyttjas av människohandlare för prostitution.
Det här har vi gjort:
• Tagit fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
• Skärpt straffen för de allra grövsta formerna av sexköp.
• Minskat utrymmet för människohandlare genom att göra det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


Inga kommentarer: