04 december 2012

Liberala alfabetet...
I serien det liberala alfabetet fortsätter vi idag med bokstaven P, p som i psykiatri:


Vi vill:
• Öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist.
• Att endast vetenskapliga behandlingsmetoder ska användas.
• Rätt till daglig sysselsättning för personer med kroniska psykiska sjukdomar.
Alliansregeringen gör sedan flera år tillbaka stora satsningar på psykiatrin. Tyvärr återstår många problem, både när det gäller vårdens kvalitet och tillgängligheten. Därför har Alliansen på Folkpartiets initiativ permanentat den nationella satsning som pågår. Pengarna används för konkreta och varaktiga förbättringar för personer med psykiska sjukdomar och psykiska funktionsnedsättningar.
Folkpartiet vill även ge rätt till daglig sysselsättning till personkrets 3 i LSS, där personer med psykiska funktionsnedsättningar ingår.
Det här har vi gjort:
• En långsiktig satsning på psykiatrin under såväl den förra som den nuvarande mandatperioden.
• Infört en månads vårdgaranti i barn- och ungdomspsykiatrin.
• Inrättat ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som riskerar att drabbas av svårare psykisk ohälsa.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: