23 september 2012

Höger och vänster i (s)Nyss tog de ställning mot vinster i välfärden, nu tar de ställning mot nya skatteförslaget som Leif Pagrotsky lägger fram.
LO och Socialdemokratiska Arbetarpartiet är återigen på kollissionskurs med varandra. Men det är inte bara LO, även lokalföreningen i Malmö röstade ett rungande NEJ mot vinster i välfärden och uttalanden från enskilda riksdagsledamöter visar att sprickan är djup inom partiet.

En del av partiet vill helst backa sig in i framtiden, idealen ligger kvar på 1970 och -80-talens sätt att se på omvärlden. Den andra delen av (s) har förstått att förnyelse och förändring är ledorden om man ska vinna väljarnas förtroende.
De väljare som i allt större utsträckning har funnit att jobbskatteavdrag och egenmakt ger frihet att välja skola, barn- eller äldreomsorg, något som är positivt och något som ger utrymme för individen istället för kollektivet.

Precis som när Mona Sahlin var ordförande så har vänster och högerfalangen svårt att komma överens, vilket även blev Mona Sahlins fall, att hon aldrig lyckades förena de två. Istället tvingade vänsterfalangen henne att ta med V i samarbetet med Mp vilket högst sannolikt var en bidragande orsak till att (s) fick svårt med trovärdigheten gentemot väljarna.
Tror vi att Stefan Löfven kommer att lyckas bättre? Ska han lyckas ena de två falangerna som står så långt ifrån varandra, hinner han det innan valet 2014? Det framstår som en tuff uppgift, hans försiktiga uttalanden och det faktum att han inte tar tydlig ställning har naturligvis sin grund i detta. Måste vara som att gå på mycket tunn is....

Inga kommentarer: