17 september 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter det liberala alfabetet med bokstaven J, j som i jobb:

Vi vill:
• Införa lärlingsanställningar för ungdomar.
• Effektivisera förmedlingen av arbeten genom att släppa in fler privata och ideella aktörer.
• Att alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning.
• Underlätta för nya företag att bildas och växa.
• Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
• Att rätten att stanna kvar i arbetslivet, som i dag gäller till 67 års ålder, ska stärkas till att i ett första steg gälla upp till 69 års ålder.
• Se över lönebidragssystemet. Det måste ges större utrymme för en individuell bedömning. Valmöjlighet till stöd vid start och drift av eget företag ska också finnas.
• Permanenta möjligheten att delta i en arbetsmarknadsutbildning inom fas tre.

• Att den ideella sektorn och sociala företag ska få spela en större roll i att skapa meningsfull sysselsättning för personer i fas 3.


Att ha ett jobb och en egen lön ger varje människa självförtroende och gemenskap med andra. Om fler människor kommer i arbete blir det dessutom mer resurser för skola, sjukvård och omsorg.
Folkpartiet vill minska trösklarna in på arbetsmarknaden, inte minst för unga. Därför vill vi satsa på lärlingsjobb så att ungdomar som behöver lära sig ett yrke kan få göra det på en arbetsplats.
Företagandet är grunden för vårt välstånd. Därför är bra villkor för företagandet en central del av vår jobbpolitik.
För dem som behöver extra hjälp att komma tillbaka i arbete behövs hjälp att söka arbete, utbildningar och kort praktik. Genom att ta in fler privata och ideella aktörer har Arbetsförmedlingen blivit allt bättre på att erbjuda arbetslösa den hjälp de behöver.

Det här har vi gjort:
• Gjort det lönsammare att arbeta genom jobbskatteavdraget som inneburit kraftigt sänkt skatt för alla som arbetar.
• Gjort det billigare att anställa ungdomar genom att halvera arbetsgivaravgifterna.
• Infört nystartsjobb och instegsjobb.
• Infört en jobb- och utvecklingsgaranti.
• Infört en jobbgaranti för unga.Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: