11 september 2012

EU-nyheter från Folkpartiet liberalernaPositiva EU-nyheter förra veckan tack vare två av Folkpartiet liberalernas EU-parlamentariker Cecilia Wikström & Marit Paulsen! (Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-07 )

Avslutade förhandlingar i kring Dublinförordningen
Glädjande nog avslutades i veckan förhandlingarna mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet om en ny Dublinförordning.

 - Vi är nu överens om de svårlösta frågorna och det övergripande målet att skapa ett humant asylsystem före slutet av året, säger Cecilia WIkström  som lett förhandlingarna.

Idag tar 10 av EU:s medlemsländer emot 90% av alla asylsökande, det innebär att 17 medlemsländer skulle kunna göra betydligt mer.

- I den bästa av världar skulle Dublinförordningen inte behövas. Men nu skapas ett nytt regelverk som ger en större rättssäkerhet för den enskilda flyktingen, avslutar Cecilia


Avskaffade exportbidrag för levande djur
Vid omröstningen den 3 september beslutade parlamentets jordbruksutskott, glädjande nog, att avskaffa EU:s exportbidrag för levande djur.


Detta var en triumf för Marit Paulsen som länge drivit linjen tillsammans med liberala kollegor.
EU:s jordbruksministrar vill dock bevara bidragen, varför detta kommer att bli en het förhandlingsfråga under hösten.

- Det är oetiskt och orimligt att genom bidrag uppmuntra långa djurtransporter. Jag förstår inte hur jordbruksministrarna kan uppmuntra ett sånt system, säger Marit som dock är besviken på att jordbruksutskottet inte heller denna gång vågade avskaffa EU:s tobaksstöd.

Inga kommentarer: