27 september 2012

Den fantastiska liberalismen

Jag får ofta frågor om varför jag valde just Folkpartiet liberalerna när jag engagerade mig politiskt. De låg mitt hjärta närmast brukar jag svara, men det krävs såklart en mer uttömmande förklaring än så, det förstår jag. Idag ska ni få ta del av vad som är typiskt liberalt:

Utgångspunkt:
Liberalismen betonar respekt för den enskilda individen och hennes rätt att bestämma själv över sitt liv och sina livsval.

För liberaler är målet att öka människors makt över sina liv. De klassiska liberala reformerna, som rösträtten, folkskolan, rättsstaten, näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det perspektivet. Politik ska skapa förutsättningar, inte hinder.
Det innebär att vi som är liberaler tex:
– avvisar rasism, fördomar, diktatur
– värnar människors rätt att välja livsstil
– värnar friheten att vi som medborgare själva ska kunna välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt oss.
En viktig beståndsdel i den liberala ideologin är också kunskapstro. Det innebär att vi liberaler t ex ser att vägen till ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla.
Internationalism ingår också i de liberala grundvärderingarna. Det innebär att vi som liberaler t ex:
– föredrar frihandel framför handelshinder
– förespråkar internationellt samarbete och bistånd till fattiga länder
Liberalism rent konkret:
Det finns några typiskt "urliberala" frågor där liberaler mycket sällan är oeniga med Folkpartiet:
– Folkpartiets ja till europasamarbete (frihandel är ett klassiskt inslag i liberalismen)

– Folkpartiets stöd till privata alternativ vid sidan om offentligt eller kommunalt (betoning på individens rättigheter är typiska i den liberala ideologin och det är individen som ska ha friheten att välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt individen)

– Folkpartiets betonande av kunskapsskolan (kunskap betonas starkt i den liberala ideologin, vägen till ett jämlikt samhälle går via att alla ges kunskap. Historiskt var det liberaler som införde en allmän folkskola).

– Folkpartiets stöd till att homosexuella ska få gifta sig och skaffa barn (rättigheter för individen oavsett om hon hör till en majoritet eller minoritet samt att den privata sfären inte är någon annans angelägenhet än individens)

– Folkpartiets stöd till demokratibistånd (det är demokratin med fungerande mänskliga rättigheter som är grunden i ett välmående samhälle - inget samhälle som bygger på diktatur kan bli bra för individerna).


(Källa: http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Liberalism/Typiskt-liberalt/)

Inga kommentarer: