29 september 2012

EU & bokmässan

Just nu deltar Cecilia Wikström i bok- och biblioteksmässan, där hon bl a debatterar mot Zoltán Kovács, Ungerns minister för mediekommunkation, om medialagen och yttrandefrihet. Sedan det konservativa partiet, Fidesz, i Ungern vann två tredjedelar av mandaten i riksdagen har de på egen hand ändrat konstitutionen och instiftat en mediemyndighet med syfte att granska medierna.

- Att ha ett medieråd med endast Fidesztrogna medlemmar hotar medie- och yttrandefriheten i landet. Yttrandefriheten måste gälla alla EU:s medborgare utan inblandning från myndigheter. Att värna mänskliga rättigheter och individens frihet är och förblir ett liberalt uppdrag, säger Cecilia.

EU utreder just nu om de nya medielagarna i Ungern strider mot EU:s pressfrihetslagar.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-09-28)

Inga kommentarer: