06 september 2012

Liberala alfabetet!

Idag fortsätter det liberala alfabetet och vi har kommit till begreppet hemtjänst. Så här vill vi i Folkpartiet att hemtjänsten skall fungera:

Vi vill:
  • Att den äldre ska ha så stort självbestämmande som bara är möjligt, trots behov av stöd och hjälp.
  • Stärka äldres rättigheter genom konkreta garantier i äldreomsorgen.
  • Erbjuda alla äldre valfrihet i äldreomsorgen.

Alla människor är olika också när vi blir äldre. Äldre måste få mer makt över sin vardag. Den äldre ska själv kunna bestämma när och hur stöd, hjälp och service ges. Som äldre ska du själv få bestämma vem som kliver över tröskeln för att hjälpa till. Därför vill vi införa valfrihet i äldreomsorgen i landets alla kommuner.
Vi vill att äldre ska få en garanti som slår fast vad de har rätt att förvänta sig av äldreomsorgen i kommunen. Värdighetsgarantierna ska vara konkreta. En ut-och-gå-garanti som ger äldre rätt att komma ut i friska luften om de så vill. En välja-mat-garanti, som ger den äldre rätt att inom hemtjänsten välja mellan olika maträtter. Om kommunen inte håller vad den lovar ska den äldre få ersättning.
 
 
Det här har vi gjort:
  • Ändrat lagen så att äldre får möjlighet att styra mer över innehållet i hemtjänsten.
  • Ökat valfriheten i äldreomsorgen genom en lag som kallas LOV.
  • Stimulerar utvecklingen av kommunala värdighetsgarantier.
  • Satsat på kvaliteten i äldreomsorgen.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden


Inga kommentarer: