25 september 2012

Liberala alfabetet...

Det liberala alfabetet fortsätter, idag på bokstaven K, k som i klimat, en ödesfråga för mänskligheten kan man väl säga:

Vi vill:
• Bygga ut den förnybara energiproduktionen.
• Storsatsa på forskning och utveckling av klimatsmart teknik och energi.
• Att kärnkraften ska utvecklas – inte avvecklas. Gamla kärnkraftreaktorer ska när de pensioneras ska få ersättas med nya.
• Satsa på infrastruktur för en storskalig introduktion av elbilar, så att utsläppen från transportsektorn kan minskas. Vi vill också främja bränslesnåla fordon av alla typer.
• Bygga snabbjärnväg som kan konkurera med flyg och bil på kortare sträckor och därmed bidra till minskade utsläpp.
• Att Sverige ska driva på för ambitiösa klimatmål inom EU och för ett ambitiöst globalt klimatavtal.

Klimatet håller på att förändras. En miljöpolitik som tar hotet från klimatförändringarna på allvar är nödvändig. För att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser måste vi minska på användningen av fossila bränslen (olja, kol, naturgas).
Vetenskapen säger att utsläppen av klimatgaser snabbt måste minska. Det kan ske genom en effektivare energianvändning, genom en övergång till klimatsmarta energislag och genom användning av ny teknik. Folkpartiet vill att vi går vidare inom alla dessa tre områden för att målet om kraftigt minskade utsläpp ska kunna bli verklighet. Sverige behöver både kärnkraft, vattenkraft och andra förnybara energislag för att vi ska kunna ha låga utsläpp av växthusgaser och samtidigt en god ekonomisk tillväxt. Vi vill ställa om samhället i klimatvänlig riktning samtidigt som jobben i den elintensiva industrin räddas kvar i Sverige. Avvecklas kärnkraften flyttar produktionen i stället utomlands, och ger där upphov till större utsläpp av växthusgaser.
Sverige ska driva på inom EU för tuffa regler som bidrar till effektivare energianvändning och minskade koldioxidutsläpp. Sverige ska också fortsätta att arbeta för att få på plats ett internationellt bindande klimatavtal med ambitiösa krav på utsläppsminskningar.

Det här har vi gjort:

• Regeringen har tagit bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft. Det ger möjlighet att långsiktigt säkra energitillgången på ett klimatvänligt sätt.
• En "klimatmiljard" har satsats på olika åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser.
• Satsat 150 miljoner för pilotanläggningar av biodrivmedel.
• Slagit fast en långsiktig ambitiös klimatpolitik med målet att Sverige ska minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2020.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden
Inga kommentarer: