24 september 2012

Tuffare krav på välfärdsbolag

Idag får du ta del av Jan Björklunds nyhetsbrev som innehåller det senaste om turerna kring vinster i välfärden:


Ska aktiebolag kunna driva friskolor eller kunna syssla med skattefinansierad vård och omsorg? Jag svarar självklart ja på den frågan. Men det är viktigt att det är långsiktiga, seriösa och stabila företag. Företag som inte enbart är i branschen för att göra kortsiktiga klipp.

Jag har heller inga invändningar mot att välfärdsföretag som uppfyller mål och krav går med ett ekonomiskt överskott och ger en viss utdelning till sina ägare. Ett förbud mot utdelning skulle givetvis minska intresset. Om det bara är tillåtet att gå med förlust kommer få företag att vara intresserade.

Däremot kan jag känna mig tveksam till om företag vars syfte är att äga ett par år för att sedan sälja verksamheten med god vinst är den bästa ägaren.

Folkpartiet föreslog i våras att lagstiftningen ändras så att kraven på de företag som verkar inom välfärdssektorn blir tuffare. Genom en seriös ägarprövning vid nystart och ägarskiften ska ägarens långsiktighet och seriositet säkerställas.

För att förbättra förutsättningarna för ordning och reda inom välfärdssektorn tillsätter regeringen nu en utredning som ska lämna förslag på vilka ytterligare krav som bör ställas på ägare eller företagsledningar inom välfärdssektorn i samband med att tillstånd beviljas för en verksamhet.

Privata aktörer har bidragit till att utveckla välfärden och människors valfrihet. Kraven ska därför utformas på sådant sätt att de främjar att verksamhet inom välfärdssektorn fortsatt kan bedrivas i olika drifts- och ägarformer. Mångfalden inom välfärdssektorn ska bestå, men kortsiktiga spekulanter kan med fördel ägna sig åt något annat.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Inga kommentarer: