20 september 2012

Företagen, forskningen och infrastrukturen

Idag presenterades så höstbudgeten av alliansregeringen.
 
Regeringen väljer att göra stora satsningar på infrastrukturen, vägar och järnvägar. Det handlar om att bygga bort de kapacitetsbrister som vi som åker tåg märker varje gång tåget är försenat - dubbelspår och mötesplatser behöver förstärkas.

Företagens investeringsmöjligheter förstärks genom sänkt bolagsskatt, viktigt inte minst för jobben. Men även viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft mot andra länder. 
För att stärka Sverige som forskningsnation satsas drygt elva miljarder vilket kommer att ge Sverige en stärkt ställning som forskningsnation och bidra bland annat till den så viktiga gröna omställningen och konkurrenskraften i näringslivet.

Satsningarna på ungdomsarbetslösheten är viktig, regeringen ser till att stärka kopplingen mellan arbetsliv och skola för att säkerställa att unga får komma i arbete och att näringslivet får den kompetens de efterfrågar.
Slutligen några ord om att pensionärerna får sin fjärde skattesäkninge sedan regeringen tillträdde för sex år sedan. totalt har skatten sänkts med 600 kronor för en genomsnittlig pensionär sedan 2006. I tillägg till detta kommer även bostadsbidragen att höjas.

En försiktigt offensiv satsning i en orolig omvärld skulle man kunna säga om budgeten, tänkt att skapa ökad sysselsättning, tillväxt och välfärd i hela landet. 

1 kommentar:

Likvidation av bolag sa...

Det finns väldigt mycket information om hur man startar bolag på nätet men mindre information om hur man gör när man ska avveckla handelbolag.