16 september 2012

Om vinster i vården

Eva Nordmark, ordförande i TCO och tidigare riksdagsledamot för S säger:
 
– "Jag har svårt att tro att medlemmarna i TCO skulle tycka att det var en attraktiv politik att förbjuda vinster i välfärden. De vill kunna påverka och välja för att få den bästa vården och skolan.
Hon betonar att TCO ännu inte har frågat medlemmarna vad de tycker.
– Samtidigt sticker det i ögonen när ett företag tar ut stora vinster om kvaliteten är dålig och personalen inte har förutsättningar att göra ett bra jobb. Men om kvaliteten är bra och personalen mår bra så är vinstfrågan inte viktig."

Debatten om vinster i välfärden fortsätter, LO har gått ut och sagt ett tydligt nej och vi är säkert många som inte kan tänka oss vinster så länge kvalitetskraven i skola, vård och omsorg inte är uppfyllda.

Samtidigt vill de allra flesta ha möjlighet att välja, till sina barn, till sina föräldrar och till sig själva. Och jag tror att de flesta av oss tycker att valfriheten är viktig och att det är OK med vinster i välfärden så länge övriga krav är uppfyllda på ett korrekt sätt. Valfriheten är inte bara viktig för oss som användare av våra gemensamma resurser, det är även viktigt med valfrihet i antalet arbetsgivare, det ska finnas möjlighet att välja om man hellre vill jobba för en privat arbetsgivare.Kortare beslutsvägar och enklare att påverka är två tunga argument för privata företag!

Jag hävdar med en dåres envishet att mycket handlar om upphandlarkompetensen, det finns brister i underlagen som gör det möjligt för företag att inte hålla tillräckligt höga krav i verksamheten, i arbetet med medarbetare och i kvalitén generellt. Det är detta, tillsammans med en bristfällig tillsyn, som gör det möjligt att generera stora vinster trots att kvalitén brister.

 

Inga kommentarer: