04 september 2012

Bort med gräddfilen för politiker!Statsminister Fredrik Reinfeldt pratar gärna om arbetslinjen och visst är det rätt att alla som har möjlighet ska försörja sig själva. Arbetslinjen bör också gälla alla - dvs även politiker!
Alltför länge har det funnits möjlighet för politiker att gå i pension vid femtion, politiker som varit aktiva i tolv år kan alltså lyfta sk. visstidspension i femton år utan krav på att söka nytt jobb. Känns helt otidsenligt i dessa arbetslinjens tidevarv, mer som ett nytt adelsväsende - för politiker - en gräddfil. Möjligheten att jobba som konsult, via ett eget bolag och ta ut pengar den vägen är en lucka som även den måste täppas till!

Jag anser inte att det finns någon anledning att pensionsåldern ska vara annorlunda för politiker än för andra på arbetsmarknaden, samma regler bör gälla!

På vissa orter har detta redan skrotats, på andra orter avvaktar man den förändring av modellen som SKL aviserat. SKL å sin sida avvaktar den utredning som tillsatts om riksdagsledamöternas pensioner. En förändring kommer dock sannolikt inte att träda i kraft förrän efter nästa val. Det finns givetvis mycket att ta hänsyn till, själv är jag inte så säker på att det i hela Sveriges avlånga land räknas som en merit att ha varit kommunpolitiker...

Däremot anser jag att det brådskar med en förändring, politikerpensioner kostade kommunerna 70 miljoner kronor första halvåret 2011. Dessa pengar kan helt klart användas på ett bättre sätt i kommunernas kärnverksamhet - vård, skola och omsorg!

Inga kommentarer: