07 september 2012

Mer liberalt alfabet!

Sista ämnet på bokstaven H i det liberala alfabetet handlar om Folkpartiets inställning till hyresrätter:

Vi vill:
• Behålla bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet men ha en friare hyressättning inom denna ram. Det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en mindre centralt placerad lägenhet, men vi vill inte införa marknadshyror.
• Öppen redovisning av hyressättningen så att konsumenterna enkelt kan ta del av denna.
Boendevillkor är något som berör oss alla och hyresgästernas trygghet är en mycket viktig fråga. Långsiktiga, stabila regler är något som både hyresgäster och fastighetsägare vinner på.
Bruksvärdessystemet och det kollektiva förhandlingssystemet ska behållas. Folkpartiet står upp för dagens system där hyresgästorganisationer och fastighetsägare har rätt att förhandla men vi vill ha en friare hyressättning inom bruksvärdessystemets ram. Det är rimligt att en centralt placerad lägenhet har högre hyra än en mindre centralt placerad lägenhet. En flexiblare hyressättning skapar en större mångfald i utbudet. Sannolikheten blir då större att hyresgästerna hittar något som överensstämmer med deras egna önskemål. Därför välkomnar vi utvecklingen som har skett i Malmö och på andra platser där lägesfaktorn får en större tyngd i hyresförhandlingarna.
Folkpartiet säger dock nej till s.k. marknadshyror. Rena marknadshyror skulle innebära att den stora efterfrågan på bostäder som finns på vissa orter– i kombination med litet utbud – skulle öka hyrorna med betydande belopp som skulle riskera att många hyresgäster skulle behöva flytta. Besittningsskyddet skulle därmed i realiteten försvinna. Lika lite som villaägare inte skulle vara tvungna att lämna hus och hem på grund av den nu avskaffade, oförutsägbara, statliga fastighetsskatten ska heller inte hyresgäster tvingas lämna sin bostad genom att skyddet mot oskäliga prisökningar tas bort.
Vi vill också att det ska finnas en öppen redovisning av hyressättningen, så att konsumenterna enkelt ska kunna ta del av denna.
Det här har vi gjort:
• Infört kommunala hyresgarantier till stöd för de hushåll som har svårt att få hyreskontrakt. Hyresgarantin ska gälla under minst två år och omfattar hyran under minst sex månader. Varje kommun kan sedan välja om de vill utöka garantin ytterligare.
• Statliga subventioner för byggande av hyresrätter har inte förlängts.
• Förändringar i hyreslagen som innebär att allmännyttans hyresnormerade roll tas bort. Kollektivt förhandlade hyror ska vara normerande, oavsett avtalspartner.
• Ny skyddsregel mot kraftiga hyreshöjningar för att dämpa effekten av kraftiga hyreshöjningar i fall där hyran tidigare varit låg i förhållande till bruksvärdet.
• Utvecklingen går mot att lägesfaktorn får större tyngd i hyresförhandlingarna.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: