27 november 2012

Liberala alfabetet...

I serien det liberala alfabetet har vi kommit till bokstaven P, idag p som i parboendegaranti:


Tills döden skiljer oss åt." Vi är många som stått framför en vigselförrättare och uttalat de där orden. Men i vårt land förekommer det att kommunen skiljer människor åt i livets slutskede.

Vi vill:
  • att äldre par, om de så vill, ska ha rätt att bo tillsammans i äldreboende även om deras omsorgsbehov skiljer sig åt.
Äldre par som har levt ett helt liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett äldreboende.
Den kartläggning Folkpartiet gjorde förra året satte fart på debatten. Vår uppföljande undersökning, från augusti 2011, visar att bara en tredjedel av landets kommuner har fattat beslut om en parboendegaranti.
En regeringsrättsdom slår fast att äldre makar inte kan luta sig mot den nuvarande lagstiftningen för att få fortsätta bo tillsammans. Ny lagstiftning behövs som ger äldre par i hela landet rätt att, om de så vill, fortsätta bo tillsammans livet ut.

Det här har vi gjort:
- ett lagförslag om parboendegaranti är utskickat av regeringen på remiss till kommuner, myndigheter och andra för synpunkter.

 

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: