03 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, idag m som i människohandel:

Vi vill:
• Skapa ett europeiskt FBI och en europeisk åklagarmyndighet. Människohandeln är internationell, och inget enskilt land i Europa klarar att bekämpa den på egen hand.
• Ta krafttag mot den organiserade brottsligheten. Skapa en nationell enhet mot organiserad brottslighet.
• Införa straffet grovt sexköp för den som utnyttjar någon som är offer för människohandel.
Människohandel är vår tids slavhandel. Människor köps och säljs och tvingas in i bland annat prostitution, tiggeri och slavarbete. Handeln finns i de flesta länder världen över, och det är miljontals människor som drabbas.
Folkpartiet vill förebygga människohandel genom att arbeta för demokrati och mot fattigdom, samt genom att göra det enklare att komma till Sverige på laglig väg. Men vi vill också ge polis och tull vassare och kraftfullare verktyg för att gripa in mot de organiserade ligor som ofta ligger bakom människohandeln.
 
Det här har vi gjort:
• Gjort det lättare att arbetskraftsinvandra till Sverige.
• Inlett en kraftfull mobilisering mot den organiserade brottsligheten.
• Initierat en handlingsplan för att bekämpa prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 213 miljoner kronor satsas totalt på 36 åtgärder.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: