31 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mobbning:

Vi vill:

• Ta krafttag mot mobbning och andra kränkningar i skolan.
• Alla skolor ska ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet.
Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan. Tyvärr kommer ständigt nya rapporter som tyder på att många elever blir mobbade och kränkta i skolan.
Vi vill ta krafttag mot mobbningen. Det är därför som regeringen har genomfört den största satsningen någonsin mot mobbning. I framtiden ska alla skolor ha åtgärdsprogram som baseras på forskning och beprövad erfarenhet. Dessutom har vi stärkt skolans befogenheter. Sedan några år är det tillåtet att flytta mobbare och splittra gäng.
Det här har vi gjort:

• Genomfört den största satsningen någonsin mot mobbning.
• Ändrat skollagen så att mobbaren, som sista åtgärd, ska kunna flyttas - så att den utsatta eleven kan gå kvar.
•Uppdrag till Skolverket att utvärdera åtgärdsprogrammen och ge rekommendationer.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: