15 oktober 2012

Höj taket i social- och arbetslöshetsföräkringen!

Som socialliberal har jag ställt mig bakom det förslag som Folkpartiet liberalerna tidigare kommit med - att taket i arbetslöshetskassan ska höjas de första 100 dagarna.

Nu dammar vi av ännu ett socialliberalt förslag - att höja taket i sjukförsäkringen!När allt fler slår i taket blir det ett socialt problem, det är inte meningen att en tids sjukdom helt ska slå sönder den personliga ekonomin. Idag är det fyra av tio som inte når upp till åttio procent. Folkpartiet vill därför höja taket från dagens 27 000 till 37 000.

Som socialliberal ser jag socialförsäkringen som ett centralt liberalt bidrag till den moderna välfärdsstaten. Historiskt var det faktiskt en liberal regering, under ledning av Karl Staaff, som genomdrev folkpension, bättre arbetarskydd samt ökat stöd till olycks- och sjukkassor.
 
Det var också föregångare till Folkpartiet liberalerna som drev igenom den första statliga föräldrapenningen, men då hette det moderskapshjälp.
En liberal socialförsäkring bygger på några enkla principer. Att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner, avgiften är proportionell mot inkomsten, ersättning betalas ut mot inkomstbortfall och försäkringen omfattar alla. En av socialförsäkringens viktigaste egenskaper är att den utjämnar risker mellan människor och över tid.

Låt oss nu hoppas att vi inom ramen för den parlamentariska socialförsäkringsutredningen kan hitta en framkomlig väg för att höja taket!

Inga kommentarer: