07 oktober 2012

Serbien måste ta tydligare ställning för HBT-rättigheter!


Det är djupt sorgligt att Prideparaden i Belgrad har stoppats av myndigheterna även denna gång. Prideparader är nämligen vår tids lackmustest på frihet och respekt för mänskliga rättigheter i Europa.
Jag blev därför oerhört hedrad när jag tidigt i våras fick frågan från människorättsorganisationen Civil Rights Defenders om att jag ville vara huvudtalare på Pride i Serbiens huvudstad lördagen den 6 oktober.
En parad för stolta serbiska flator, transpersoner, bisexuella, bögar och alla oss som stödjer deras rättmätiga kamp för mänskliga rättigheter.

Tyvärr har paraden nu ställts in, meddelar serbiska myndigheter. Beslutet motiveras med att säkerheten inte kan garanteras. Jag har vid flera tillfällen deltagit i Pridefiranden i andra länder där hotbilden varit stark mot arrangemanget, men där myndigheterna ändå valt att genomföra parader.
Jag reser till Belgrad ändå på officiellt besök, där jag ska träffa både HBT-aktivister på plats men också den serbiska regeringen.

Det är inte första gången Pride förbjuds i Serbien. 2009 och 2011 drog myndigheterna in tillståndet för paraden i sista stund, med hänvisning till den nationella säkerheten. 2010 ägde Pride rum, men priset var högt. Hundratals serbiska poliser skadades när de utkämpade gatustrider mot tusentals extremnationalister och andra motdemonstranter.
Sexuella kontakter mellan personer av samma kön är lagligt i Serbien sedan 1994. Serbiens nya politiska ledning har nu mycket att bevisa när det gäller att stå upp för HBT-personers rättigheter, i synnerhet då man vill förverkliga ambitionen om EU-medlemskap.
Pride handlar inte bara om minoriteters rättigheter, utan även om yttrandefrihet och mötesfrihet som ska vara självklarheter i EU.

För att bli medlem i EU ställs tuffa krav på efterlevnad av dessa grundläggande värderingar. En växande majoritet av Serbiens befolkning vill närma sig EU. Detta är oerhört positivt, men det krävs att det politiska ledarskap tydligt står upp för tolerans och mångfald för att EU-dialogen inte ska tappa tempo.
Det finns många utmaningar på den serbiska HBT-fronten. Samkönade par erkänns inte i serbisk lag, vare sig det gäller äktenskap, partnerskap, adoption eller insemination. Enligt den lokala HBT-organisationen Gay Straight Alliance ansåg 67 procent av serberna år 2010 att homosexualitet är en sjukdom.
Men det finns ljuspunkter. Diskriminering på grund av sexuell läggning är förbjuden inom arbetslivet, och sedan 2010 tillåts öppet homosexuella att göra militärtjänst. Och det finns många serber, inte minst i civilsamhället, som kämpar för öppenhet och tolerans. De förtjänar allt vårt stöd.

Många associerar de färgglada regnbågsflaggorna med fest och flärd. Men de är i allra högsta grad politiska symboler som står för respekt för människors sexuella läggning, identitet och livsval.
Det är ett budskap som EU omfamnar – och som förhoppningsvis blir självklart även i Serbien.

Källa:
Birgitta Ohlsson, EU-minister, på SVT debatt

Inga kommentarer: