27 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter jag serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i medborgarskap:

Vi vill:• Stärka medborgarskapets betydelse.
• Införa en individuell tidsgräns för prövning av medborgarskap.
• Tillsätta en ny medborgarskapsutredning.
• Införa ett krav på grundläggande kunskaper i svenska för medborgarskap.
• Att alla nya medborgare som önskar ska ges möjlighet att delta i en medborgarskapsceremoni.

Medborgarskapet är ett rättsligt bindande förhållande mellan en stat och den enskilde som ger en rad unika rättigheter. En svensk medborgare har t.ex. en ovillkorlig rätt att bo och arbeta i Sverige, rösträtt i riksdagsval och har rätt att ta anställning som polis eller domare.
Folkpartiet anser att det är dags att formulera medborgarskapets betydelse för en ny tid. Ett öppet Sverige – som tar sin del i ansvaret för en human flyktingpolitik, som välkomnar arbetskraftsinvandring och som deltar aktivt i det europeiska och globala samarbetet – kan inte blunda för medborgarskapets betydelse för att underlätta integrationen. Vi menar att möjligheten till medborgarskap tidigt ska stå klar för invandrare som kommer hit.
Medborgarskapet bör vara förenat med vissa krav. I de flesta västländer måste den som
ansöker om att bli medborgare ha skaffat sig grundläggande kunskaper i landets språk. Folkpartiet vill att detta införs också i Sverige. Fram till 1980-talets början gällde en sådan regel, men därefter föll den ur bruk. Den exakta kunskapsnivån som ska krävas för medborgarskap bör utredas vidare, men utgångspunkten ska vara att nivån för svenska för invandrare ska räcka. Vi vill också att alla nyanlända ska erbjudas en medborgarkurs med information om hur det svenska samhället fungerar och vilka rättigheter och skyldigheter man har.

Vi anser att prövningen för medborgarskap ska bli mer individuell och inte utgå från olika tidsgränser. Det bör bli möjligt för alla att bli medborgare efter två år i Sverige förutsatt att personen visat vilja att delta i det svenska samhället och lära sig svenska.
Under 2010 blev 32 457 personer svenska medborgare. I vissa kommuner firade man dem som under året hade blivit svenska medborgare på nationaldagen. Vi vill att alla som så önskar ska ges möjlighet att delta i en officiell festlig ceremoni som blir det slutliga steget i medborgarskapsprocessen.

Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: