17 oktober 2012

Liberala alfabetet...Idag fortsätter liberala alfabetet på bokstaven L, l som i lärlingsanställningar:
 
Vi vill:
  • Införa lärlingsanställningar för ungdomar.
 Sverige är ett land där det är svårt för ungdomar att få sitt första jobb. Flera av de länder som har en låg ungdomsarbetslöshet har ett utbyggt lärlingssystem. Folkpartiet vill att Sverige inför lärlingsanställningar för ungdomar som vill lära sig ett yrke, men inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav.
Med en lärlingsanställning är eleven inte knuten till en skola utan är direkt anställd av arbetsgivaren och lär sig yrket på heltid. Det leder till att lärlingen får de kunskaper som behövs på en arbetsplats och får bättre kontakt med arbetslivet. Lärlingen skulle med denna form av anställning erhålla en lärlingslön som är något lägre än en full lön under utbildningsperioden.
Vi har:• Tillsatt en utredning kring lärlingsprovanställningar. Utgångpunkten är att denna nya anställningsform ska kunna erbjudas dem som är under 23 år och under som längst 18 månader. Avsteg från regleringen genom kollektivavtal ska vara möjlig och löne- och anställningsvillkor ska regleras på vanligt sätt genom avtal. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2012.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: