28 oktober 2012

Barnperspektivet

Att alltid ha barnperspektivet med sig när beslut om och för barn ska tas är en är en bra och klok inställning. Alltför ofta tas beslut stick i stäv med FN:s Barnkonvention och många gånger handlar det mer om föräldrars rätt än om att barnets bästa ska tas tillvara.

Den tankevurpan är också lätt att göra när hemundervisning diskuteras... Den nya skollagen tillåter inte att religion tas som intäkt för att hålla barn hemma från skolan. Visst kan det finnas ett antal tillfällen när hemundervisning är befogad, ex vid sjukdom, vid svåra mobbingssituationer eller i extremfallet barn med väldigt speciella behov.

Däremot ser jag ingen anledning till att säga ja till hemundervisning om det handlar om att föräldrar vill se till att deras barn inte ska kunna utvecklas till fria och kritiskt tänkande individer. Ett mycket tydligt exempel på detta var den skrivelse som fanns i Jönköping om att muslimska barn skulle omfattas av helt andra regler än andra. Detta anmäldes av föreningen GAPF och har nu åtgärdats.

Barns rätt att träffa andra vuxna, personer som kanske inte alltid är eller tycker som barnens föräldrar är en viktig del i att skola barnen för vuxenlivet, en annan är det faktum att allt som sker innanför hemmets väggar inte alltid är det bästa för barnen...Det viktigaste är inte att våra söner och döttrar ska bli som oss utan att de ska ges chansen att själva få välja hur och med vem de vill leva sina liv, att de ska fortsätta vara original och inte bli kopior av oss, sina föräldrar...

Läs Sakine Madons artikel om hemundervisning här.

Inga kommentarer: