18 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Veckans sista inlägg på det liberala alfabetet är även det på bokstaven L, l som i lärlingsutbildningar:

Vi vill:
I våra grannländer Danmark och Tyskland är lärlingsutbildning huvudvägen in i ett yrke. Dessa länder har också betydligt lägre ungdomsarbetslöshet än vi.
2008 startade en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Från höstterminen 2011 permanentades lärlingsutbildningen när den nya gymnasiereformen började gälla.
Skillnaden mellan ett vanligt yrkesprogram och en lärlingsutbildning är att lärlingarna studerar sina yrkesämnen på en arbetsplats. Däremot deltar de i övrig skolförlagd utbildning.
Folkpartiet i regeringen har stegvis byggt ut lärlingsutbildningen. Från hösten 2011 erbjuds 7000 platser, från hösten 2012 8000 platser, hösten 2013 9000 platser och hösten 2014 11000 platser.
De företag som så önskar ska också kunna anställa lärlingar genom särskilda lärlingsanställningar. Skillnaden mot en vanlig anställning är att vissa arbetsmarknadsregler (t ex LAS) inte gäller.
Även inom vuxenutbildningen kommer det att finnas lärlingsutbildningar från år 2012.

Det här har vi gjort:

  • Sjösatt en gymnasiereform (införd från höstterminen 2012) där lärlingsutbildningen är ett spår på yrkesutbildningen.
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: