05 oktober 2012

EU-nytt: Genombrott om djurtransporterna...


 
 
Den 3 oktober återupptogs Marit Paulsens förhandlingar om nya EU-regler för djurtransporter. Efter viss diskussion lyckades man till slut enas om att dels omedelbart kräva "betydligt kortare djurtransporter" för hästar, dels begära att EU-kommissionen - om inte situationen förbättras - ska komma med ett lagförslag om en generell maxgräns på åtta timmar, dock med vissa undantag av geografiska och vetenskapliga skäl. 

- En åtta timmars transport är i vissa fall oacceptabelt lång, medan i ett annat fall kan transporten vara betydligt längre. Kycklingar kan t ex i princip inte transporteras längre än fyra timmar utan att fara illa. En generell gräns på åtta timmar är därför alltför trubbig, men några slags tidsgränser måste vi ha, menar Marit som anser att parlamentet måste förhålla sig strikt vetenskapligt till detta. Nu återstår att se om jordbruksutskottet, i sin omröstning den 11 oktober, ställer sig bakom uppgörelsen.

(Källa Nyhetsbrev från FP i Bryssel 2012-10-05)

Inga kommentarer: