16 oktober 2012

Liberala alfabetet...

Nu var det länge sen jag hade några inlägg med liberala alfabetet så känner att det är dax igen. Vi har kommit till bokstaven L, idag l som i lärarna:


Vi vill:

Forskningen visar att lärarna är skolans viktigaste resurs. Utan välutbildade lärare blir det ingen god undervisning.

Vi vill att alla lärare ska ha utbildning för sin undervisning. Tyvärr saknar många antingen lärarutbildning eller utbildning i sitt ämne - i vissa fall båda två. Därför har vi skärpt skollagens behörighetskrav. I framtiden ska en lärare ha lärarutbildning och utbildning för det stadium och ämne som han eller hon undervisar i.

För att locka fler ungdomar till läraryrket måste lärarutbildningen läggas om. Kvalitet och krav måste höjas om de högpresterande studenterna ska söka sig till den. Det är stor skillnad mellan att lära ut siffror till en sjuåring och avancerade beräkningar till en sjuttonåring. I den nya lärarutbildningen kommer riktiga lågstadielärare att utbildas och ämneslärarna får djupa kunskaper i sina undervisningsämnen.

Den disciplinära situationen på landets skolor måste också förbättras. Få attraheras av en arbetsplats där man riskerar att bli kallad grova könsord i korridoren.
Avslutningsvis inför vi en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare. Endast legitimerade lärare ska få sätta betyg och kunna fastanställas.
Det här har vi gjort:
• Skärpt skollagen så att lärarna ska upprätthålla tryggheten i klassrummet
• Infört en ny lärarutbildning och återinfört speciallärarutbildningen
• Genomfört den största satsningen på lärarfortbildning någonsin
• Lärarlyftet.
• Infört en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare.


Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

 

Inga kommentarer: