17 februari 2012

EU-ministern: Yttrandefrihet och demokrati på tillbakagång i Europa

EU har en skyldighet att hålla pressfrihetens fackla högt i en värld där en majoritet av mänskligheten inte får tycka, tänka och tro fritt.

Ett fantastiskt citat ur en artikel som vår EU-minister Birgitta Ohlsson skrivit. Och visst är det så, att man kan känna en oro för all den protektionism och främlingsfientlighet som breder ut sig i flera länder i Europa. Med tanke på kontinentens blodiga historia och det faktum att EU från början är ett fredsprojekt instämmer jag i att det är viktigt att lyfta dessa frågor.

Ungern är det färskaste exemplet på ett land som inför restriktioner för pressfriheten, i Litauen och Lettland kan Prideparader inte genomföras utan att dessa attackeras, romer är en utsatt grupp i flera europeiska länder...listan kan dessvärre göras lång och de nationalistiska rörelserna växer sig allt starkare runt om i Europa.

Som folkpartist är jag självklart en stark anhängare av tydligare krav på mänskliga rättigheter! Som EU-minister Birgitta Ohlsson säger : Det går inte att vara trovärdig i sitt stöd för reformer under den arabiska frihetsvåren eller i sina demokratikrav i biståndspolitiken när EU:s medlemsstater samtidigt tillåts trampa på de mänskliga rättigheterna.
Om du vill läsa hela artikeln så hittar du den här.

Inga kommentarer: