16 februari 2012

LOVsång till LOV

Nuförtiden är det inte bara den borgerliga sidan i politiken som prisar valfrihet för individen och inser att konkurrensutsättning kan innebära att man ser med andra ögon på den egna verksamheten.

Svenskt Näringsliv skriver om Storuman som tidigare varit socialdemokratiskt styrd där LOV infördes 2010 med ett mycket positivt resultat. Det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet Karin Malmfjord anser att införandet av LOV fört med sig mycket positiva effekter. Eftersom det får en att se på verksamheten med helt nya ögon och bli medveten så för det med sig att kvaliteten höjs. Det blir ett sätt att genomlysa verksamheten, att ställa olika den egna verksamheten i relation till hur andra utförare gör.

När fler aktörer kommer in i verksamheten blir det även väldigt tydligt att man måste skaffa sig kontroll över kostnader och verksamheter på ett tydligare sätt för att veta var och på vilket sätt vi ska ställa kvalitetskrav. 

Det blir en annan typ av diskussion, vad ska vi göra och varför? Att lägga ut städuppgifter på en entreprenör kan t.ex. vara ett sätt att skaffa medarbetarna bättre utveckling i arbetet. Just att skapa bättre utvecklingsmöjligheter är en av de viktigaste utmaningar som äldreomsorgen står inför. Det är en av anledningarna till min lovsång för LOV!
Du kan läsa artikeln i sin helhet här.

Inga kommentarer: