14 februari 2012

Typiskt liberalt

En vanlig fråga vi i Folkpartiet får är denna: ”Kan ni ge konkreta exempel på åsikter ni har som kan direkt härledas till den liberala ideologin?”

Svar: Vi vill förstås att man ska kunna säga att allt vi gör och tycker i Folkpartiet är per definition ”liberalt”. Så är det dock inte alltid - politikers vardag är många gånger att behöva göra svåra prioriteringar - vad vi har råd med, vad är näst bäst, vad är minst dåligt.

Men ofta kan en liberal känna vad som är liberalt sinnad politik.


Utgångspunkt

Liberalismen betonar respekt för den enskilda individen och hennes rätt att bestämma själv över sitt liv och sina livsval.

För liberaler är målet att öka människors makt över sina liv. De klassiska liberala reformerna, som rösträtten, folkskolan, rättsstaten, näringsfriheten och folkpensionen, kan alla ses i det perspektivet. Politik ska skapa förutsättningar, inte hinder.
Det innebär att vi som är liberaler tex:
– avvisar rasism, fördomar, diktatur
– värnar människors rätt att välja livsstil
– värnar friheten att vi som medborgare själva ska kunna välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt oss.
En viktig beståndsdel i den liberala ideologin är också kunskapstro. Det innebär att vi liberaler t ex ser att vägen till ett jämlikt samhälle går via utbildning och kunskap till alla.
Internationalism ingår också i de liberala grundvärderingarna. Det innebär att vi som liberaler t ex:
– föredrar frihandel framför handelshinder
– förespråkar internationellt samarbete och bistånd till fattiga länder

Liberalism rent konkretDet finns några typiskt "urliberala" frågor där liberaler mycket sällan är oeniga med Folkpartiet:
– Folkpartiets ja till europasamarbete (frihandel är ett klassiskt inslag i liberalismen)

– Folkpartiets stöd till privata alternativ vid sidan om offentligt eller kommunalt (betoning på individens rättigheter är typiska i den liberala ideologin och det är individen som ska ha friheten att välja t ex skola, läkare, dagis - det är inte kollektivet som ska välja åt individen)

– Folkpartiets betonande av kunskapsskolan (kunskap betonas starkt i den liberala ideologin, vägen till ett jämlikt samhälle går via att alla ges kunskap. Historiskt var det liberaler som införde en allmän folkskola).

– Folkpartiets stöd till partnerskap för homosexuella (rättigheter för individen oavsett om hon hör till en majoritet eller minoritet samt att den privata sfären inte är någon annans angelägenhet än individens)

– Folkpartiets stöd till demokratibistånd (det är demokratin med fungerande mänskliga rättigheter som är grunden i ett välmående samhälle - inget samhälle som bygger på diktatur kan bli bra för individerna).

(Källa www.folkpartiet.se)

Inga kommentarer: