04 februari 2012

Vinster och vanvård

Igår hade folkpartisterna Olle Schmidt och Anna Starbrink en intressant debattartikel på SvD Brännpunkt. Ämnet är valfrihet i välfärden och vilka risker det finns om vi utesluter vissa aktörer och bara låter riskkapitalbolagen bli de dominerande på vård- och omsorgsmarknaden.

Den röda tråden i artikeln är valfriheten, något som är centralt för alla liberaler. De senaste åren har mångfalden bitvis återigen fått ge vika för enfalden genom att det är några få stora aktörer som vinner de flesta upphandlingar. Att upphandlingarna ger så stora möjligheter för riskkapitalbolagen är givetvis inte önskvärt. Det Olle Schmidt och Anna Starbrink efterlyser är möjligheterna för idéburna aktörer att få en chans att utmärka sig i ett upphandlingsförfarande.

Ett sätt skulle till exempel kunna vara att använda vårdval med en fastslagen ersättning och där patienterna själva avgör vilka vårdgivare de föredrar. Ett annat sätt är att göra det som kallas för kvalitetsupphandlingar där priset ligger fast och kvaliteten får avgöra mellan de olika anbudsgivarna. Det finns flera olika sätt som man kan förändra regelverket på för att släppa in även de idéburna organisationerna som aktörer inom vård och omsorg.

EU ser just nu över de direktiv som styr Sveriges lagstiftning kring detta och Folkpartiet tillsammans med övriga liberaler i parlamentet i Bryssel driver frågan om ett undantag för icke vinstdrivande, idéburna organisationer inom vård och omsorg.
Jag anser precis som Schmidt och Starbrink att det är viktigt att dessa organisationer får en möjlighet att komma in och framför allt tror jag att de har något mycket viktigt och unikt att tillföra vård- och omsorgssektorn och de människor som har behov av deras tjänster.

Inga kommentarer: