15 februari 2012

Näringslivsstrategi

På dagens kommunstyrelsemöte var frågan uppe om Nora kommun skulle välja att gå med i BRO - Business Region Örebro. Tanken med samarbetet är att det ska ligga till grund för ett näringspolitiskt samarbete inom Örebroregionen.

Folkpartiet gick till val på att Nora behöver en näringslivsstrategi. Vi har i kommunen tillsatt en näringslivschef som har betytt mycket för den positiva utveckling som nu kan skönjas på rankingen som Svenskt Näringsliv tar fram årligen. Men det räcker inte för en hållbar, långsiktig utveckling på området. Det är viktigt att en näringslivsstrategi kommer på plats så snart som möjligt så att det blir tydligt vilka mål vi har för näringslivet i kommunen.

Att gå med i BRO möjliggör för en liten kommun som Nora att få hjälp med etablerings- och investeringsservice. De branscher som utpekas som utvecklingsområden i samarbetet med BRO är logistik, industri och besöksnäring.
Genom samarbetet i BRO har vi möjlighet att få tillgång till en mäklande verksamhet där syftet är att tillgodose näringslivets behov av kompetensutveckling för att säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig.
Dessutom får vi tillgång till nyföretagarservice samt möjlighet att delta i stora och små evenemang som kommer att hållas i länet.

Inte minst viktigt görs ett gemensamt analys- och utvecklingsarbete med syfte att skapa ett näringslivsklimat i absolut toppklass i regionen.
Att delta i detta projekt skickar viktiga signaler till det näringsliv som redan finns på plats i Nora, men även till nya aktörer som vill veta något om näringslivsklimatet på orten. Att säga ja till detta är att säga ja till utveckling och expansion av Nora där vi får möjlighet till fler arbetstillfällen, fler nystartade, inflyttade och växande företag samt fler besökar till möten, evenemang och besöksmål i och runt Nora.

Inga kommentarer: