18 februari 2012

Varg i renbetesland?

På Svenska Dagbladets opinionssida finns idag en debattartikel undertecknad av samtliga ordföranden i våra 51 samebyar. Den handlar om vargen kontra samernas rättigheter.  I artikeln hävdas, vilket må vara sant, att i stort sett alla renskötselföretag går med förlust.

Det hävdas också att detta beror på att regeringens rovdjurspolitik är överordnad de samiska intressena och det är här som jag tappar tråden. Man menar i artikeln att vargens rovdjursangrepp är skälet till att hälften av den årliga tillväxten i samernas renhjordar uteblir. Men, renbetesland är ju undantaget från vargrevir? Mer än i de absolut sydligaste delarna förekommer inga vargar i renbetesland.

Det är ju ett av problemen med den rovdjurspolitik som drivs, att det på grund av samernas rätt till en fungerande och hållbar rennäring inte får förekomma varg på samernas marker. Det är orsaken till att vi har sex revir i Bergslagen istället för de rekommenderade två. I artikeln hävdas dock att mer än hälften av "rovdjursbeståndet" finns i renskötselområdet...

Då frågar jag mig, vän av varg, är det vargen man menar eller är det en sammanräkning av alla våra rovdjur - björn, varg, järv, lodjur och kungsörn? Alltså bara ytterligare ett sätt att ställa vargen vid skampålen?

Inga kommentarer: