12 februari 2012

Jag är liberal, är du?


Som avslutning på Folkpartiets Mälardalskonferens lyssnade vi idag på Birgitta Ohlsson, Sveriges EU-minister. Birgitta är en duktig talare och det är en fröjd att lyssna på henne för att hon har en tydlig liberal kompass och är så oerhört värderingsdriven.

Att vara liberal innebär att vara en världsmedborgare, någon som står upp för mänskliga fri- och rättigheter och demokratiska värderingar. Att stå upp för individens rätt till sina egna val & drömmar och att aldrig kompromissa med liberalismens fiender - kommunismens, nazismens & fascismen.

Idag kan jag som liberal känna en stark oro för den protektionism och den våg av högerextremism som växer fram i Europa. Vår europeiska kontinent har en blodig historia och det finns en orsak till varför EU från början var ett fredsprojekt...

En intressant seminarium om framtidens äldreomsorg inledde dagen där Staffan Werme höll i en diskussion om vilka utmaningar vi har framför oss. Hur ska vi som liberaler tänka kring riskkapitalbolag i vården, är det regeringen som skall bestämma minimibemanningen i äldreomsorgen och hur kan vi skapa en individuell pensionsålder, var några av de frågor som ställdes.
Inom kort kommer Barbro Westerholm, Folkpartiets talesperson i äldrefrågor att lägga fram förslag till partiets nya partiprogram i just dessa frågor. Det ska bli mycket intressant att få ta del av.

Inga kommentarer: