03 februari 2012

Jämställdhetsministern nyhetsbrev

Vänner,

Familjepolitiken är ett viktigt politikområde för att främja jämställdheten mellan kvinnor och män. När Kristdemokraterna igår presenterade sin nya familjepolitik så var resultatet häpnadsväckande och allt utom jämställt. Resultatet var både omodernt och otidsenligt. Fientligheten mot jämställdheten i vårt samhälle gick inte att ta miste på. Bristen på hänsyn till forskning och kunskap gör att många av förslagen landar helt fel. Forskning gör tex gällande att människor lär sig som mest i tidig ålder och att pedagogisk omsorg blir därför viktigare och viktigare i en tid när konkurrens inte länge handlar om naturtillgångar utan om kunskap. Vi vet att det blir allt färre i arbete som ska skapa värdiga livsvillkor för allt fler äldre. Och vi vet att många av de gamla som lever på små medel är kvinnor.

Med den kunskapen i bagaget vill nu Kd betala föräldrar för att vara hemma med barnen istället för att göra det möjligt att kombinera föräldraskap med arbete. Kd vill hålla barnen hemma från förskolan fast vi vet att en förälder inte kan erbjuda det en utbildad förskolepedagog kan. Kvinnor förväntas återigen förlita sig på sina mäns inkomster för sin pension.

Självklart måste föräldrar ha tid för sina barn. Men politiken kan inte handla om att bara det ena är möjligt. Målet med familjepolitiken måste vara att öka valfriheten och samtidigt skapa förutsättningar för att kombinera familjeliv och förvärvsarbete.

Läs gärna min artikel på Svd Brännpunkt idag där jag replikerar på KD:s nya familjepolitik.     

I övrigt så välkomnar jag att Högsta domstolen inte valt att ompröva Hovrättsdom som innebär att tre kvinnor fått rätt gentemot Försäkringskassan som nekat dem sjukpenning under graviditet. Graviditet är i sig ingen sjukdom men en graviditet kan ge konsekvenser som innebär att kvinnans arbetsförmåga nedsätts. 
Vänligen,

Nyamko

Inga kommentarer: