01 februari 2012

Visst finns det plats för surfplattor i skolan!

Att ersätta böcker med datorer och/eller surfplattor går naturligtvis inte att göra...själv tror jag inte heller att det är syftet med projektet i Sollentuna kommun. Utbildningsminister Björklund är upprörd och påpekar mycket riktigt att papper och penna även fortsättningsvis kommer att vara viktiga arbetsredskap i våra svenska skolor. Inte minst de viktiga nationella proven skrivs på papper med pennor.

Att däremot använda surfplattor och datorer som komplement i undervisningen tror jag är bra, den digitala utvecklingen går fort framåt och i skolan kan man inte ställa sig utanför den. Instämmer med IT-minister Anna-Karin Hatt att det i de allra flesta skolor används alldeles för lite digitala hjälpmedel. Du kan läsa hennes blogginlägg om detta här.

Parallellt med att vi ökar kunskapskraven i våra skolor måste vi ha skolor som följer med sin tid och ser till att eleverna blir duktiga på att söka information på nätet, chatta och skicka e-post. Ganska nyligen gjorda undersökningar visar att Sverige håller på att halka efter även på IT området i våra skolor.
Skolan måste vara en del av det alltmer digitaliserade samhället, inte minst med tanke på att IT även kan effektivisera och tillföra nya perspektiv på lärandet i skolan.

Inga kommentarer: