26 februari 2012

Folkpartiet vill ha en mer medmänsklig flyktingpolitik!

Idag låter jag dig läsa Jan Björklunds senaste nyhetsbrev som berör utvisningshotet mot Ganna Chyzewska och det som kallas "sista länken" i flyktinglagstiftningen:

Är det rimligt att en 91-årig kvinna utvisas från Sverige, när hennes barn och barnbarn finns här, och när hon inte har några barn kvar hemma i Ukraina? Mitt svar är nej.

Ändå är det vad som håller på att ske. Utvisningen har visserligen skjutits upp sedan familjen överklagat till Europadomstolen, men det kan ta lång tid innan ett ställningstagande kommer därifrån.

Folkpartiets slutsats är att den svenska flyktinglagstiftningen behöver förändras. Vi menar att en ensamstående person som uppnått en mycket hög ålder ska kunna beviljas uppehållstillstånd i Sverige om anhöriga (barn och barnbarn) finns här och det inte finns några nära anhöriga i hemlandet.

Det fanns en sådan regel fram till slutet av 1990-talet, som kallades "sista länken". Folkpartiets partistyrelse har tagit ställning för att en sådan regel ska återinföras.

Detta kommer troligen att beröra få personer. På det stora hela kommer de migrationsströmmar som varje år går både in och ut ur Sverige inte att påverkas. Men vårt lands flyktingpolitik skulle bli väsentligt mer medmänsklig.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Inga kommentarer: