21 februari 2012

Fel signaler

En kritisk debattartikel idag (i DN) är skriven av en fackförening - Lärarförbundet - tillsammans med ett politiskt parti - Miljöpartiet. Den kombinationen är inte helt lyckad tycker jag, däremot kan jag hålla med om en del av de farhågor som författarna listar.

Det brådskar med reformerna på skolans område och det är självklart viktigt att signalerna om detta tydligt går fram. Utbildningsminister Björklund har inte legat på latsidan när det gäller att förnya och förbättra på skolans område och det har varit helt nödvändigt.

Jag är dock lika oroad som artikelförfattarna över de signaler som kommer från skolans vardag, där lärare menar att mer och mer administration tar värdefull tid från undervisningen. Det allra viktigaste är att stärka våra lärare i deras vardag, i deras ambition att genomgå kompetensutveckling och i deras ambition att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar, för framtiden börjar i klassrummet.

Tid, pengar och samordning är, som påpekas i artikeln, viktiga ingredienser när de omfattande och nödvändiga reformerna skall implementeras ute i vardagen. Det får inte råda några tveksamheter om vart vi är på väg men självklart måste skolans viktigaste resurs - lärarna - ges möjligheter att vara med på tåget. Finansieringen av reformerna får inte underskattas.

Det är även olyckligt anser jag att man nu bromsar in hastigheten på en så viktig reform som ex. lärarlegitimationen.
Att Skolverket nu senarelägger lärarlegitimationerna, förklaras på detta sätt i senaste nyhetsbrevet som kom idag:
Hanteringen av ansökningarna har visat sig vara mycket mer tidskrävande än beräknat. Det beror bland annat på att färre ansökningar än vad man räknat med har kommit in digitalt. Andra orsaker är att det ofta saknas handlingar i ansökningarna som då behöver kompletteras av den sökande.
I många fall framgår det dessutom inte tydligt av examensbevisen vilken behörighet som utbildningen ger.
Redan nu är det så att kraven på legitimation för att undervisa och sätta betyg bara gäller nyanställda från den 1 juli 2012, säger Niclas Westin. För de som redan är tillsvidareanställda börjar det gälla från 1 juli 2015.

Inga kommentarer: