10 februari 2012

Yrkeskurser för de mest skoltrötta på gymnasiet

Idag skriver skolminister Jan Björklund om yrkesutbildning för skoltrötta gymnasieelever:

I dag har jag presenterat ett förslag om kortare yrkeskurser i gymnasiet. Tanken är att även de mest skoltrötta ungdomarna ska kunna läsa ett eller två år där man själv kombinerar ihop kurser.

Bakgrunden till förslaget är att avhoppen fortfarande är för stora i gymnasieskolan. Det är ett av skälen till Sveriges höga ungdomsarbetslöshet. Nästan var fjärde elev, 22 procent, av yrkeseleverna hoppar av i förtid.

Trots att högskolebehörighet är frivilligt i den nya gymnasieskolan och trots att en lärlingsutbildning införts, där mer än hälften av utbildningen utförs på en arbetsplats, riskerar avhoppen att fortsatt att vara höga. Bland annat varnar Skolverket för många avhopp från lärlingsprogrammen. Ett av problemen är att även de nya lärlingsprogrammen är treåriga. För de allra mest skoltrötta ungdomarna är det för lång tid.
Mitt förslag har idag fått kritik för att det sänker kunskapsambitionerna i svensk skola. För mig är det argumentet obegripligt. Eleverna detta gäller hoppar idag av gymnasiet och får därmed ingen utbildning alls. De går rakt ut i arbetslöshet. Att tvinga redan skoltrötta elever att läsa mer teoretiska ämnen är ingen lösning.

Socialdemokraterna kallar förslaget ”provocerande”. Det finns olika saker att bli upprörd över. Själv blir jag provocerad av att Socialdemokraterna inte bryr sig om den här gruppen ungdomar – de som behöver vårt stöd allra mest. Det är enkelt att ha visioner om att alla ungdomar ska bli högskolebehöriga, men svårare att i verkligheten ta ansvar för de ungdomar som slås ut i ett sådant system.

Vi måste rusta Sverige som kunskapsnation. I framtiden kommer kraven på utbildning till vissa yrken att öka. Det kommer dock inte att gälla alla. Att kräva treårigt gymnasium för alla av jämlikhetsskäl skapar bara ett stort utanförskap för de som inte klarar utbildningen.
Det är bättre att en skoltrött ungdom går klart en kortare yrkesutbildning än att han eller hon hoppar av och går rakt ut i utanförskap.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund
   

Inga kommentarer: