11 februari 2012

En dag i liberalismens tecken

Lördagen har jag tillbringat i sällskap med ett hundratal liberaler från hela Mälardalsområdet. Under denna helg kommer vi tillsammans att bidra med ca tvåtusen timmar frivilligarbete i det som kallas det civila samhället. Mycket av det politiska engagemanget sker utifrån en frivillig bas.
Vi har erbjudits intressanta seminarier som har berört socialpolitik, skolpolitik, hur du möter media och hur du ska tänka och satsa om du vill göra politisk karriär. Vi  har fått chansen till erfarenhetsutbyte och diskussioner med likasinnade.

Vi har även bjudits på intressant föredrag av integrationsminister Erik Ullenhag som har pratat om integrationens utmaningar. Avslutande ett mycket intressant och tankeväckande samtal om EU och utvecklingen inom och utom unionen där Fredrik Malm, Frida Johanson Metso och EU-parlamentariker Cecilia Wikström deltog.
Konklusionen av det samtalet visade att liberaler alltid har haft och även nu har en viktig uppgift att fylla genom att alltid stå upp för demokrati och demokratiska värderingar och peka på alla människors lika värde. Detta i ett Europa som alltmer drar åt det protektionistiska hållet på en kontinent som präglas av blodiga krig och oförrätter.

Inga kommentarer: