02 februari 2012

Vart femte barn...

Känner du till att man räknar med att vart femte barn lever i en familj med drogproblem? Det kan handla om narkotika- eller alkoholmissbruk och berör på så sätt ca 400 000 barn. Man uppskattar det till att det är ungefär tre barn i varje klass som är drabbade på detta sätt, som har föräldrar med ett användande av alkohol eller narkotika i riskzonen.

Det är viktigt att som vuxen vara medveten om detta för att på så sätt uppmärksamma de barn som drabbas av sina föräldrars missbruk. Det är svårt att se de här barnen om man inte vet om deras situation. Därför har organisationer, verksamheter och enskilda individer som jobbar mot missbruk samlat sina resurser för att under en vecka uppmärksamma den stora siffran barn som kanske lever ett oroligt liv. För ju fler som vet om deras situation, desto större chans finns ju att någon ser dem i tid.

Kampanjen "Vart femte barn" drar igång v 7 Om du vill veta vad du kan bidra med kan du läsa mer via länken. Här finns material att ladda ner, länkar och tips på vart man kan vända sig som vuxen eller barn för att få råd, hjälp och stöd.

Inga kommentarer: