29 februari 2012

Ensamstående får rätt till inseminering

Läs Jan Björklunds nyhetsbrev nedan:

Alla barn förtjänar en bra start i livet med en trygg uppväxt. För oss är det självklart att alla frågor som rör barn ska ta sin utgångspunkt i vad som är bäst för barnet. Det spelar mindre roll om du är singel, gift eller sambo. Förmågan att vara en bra förälder sitter inte i en persons sexuella läggning, kön eller partnerrelation. Familjer kan se ut på många olika sätt. Ensamstående föräldrar ger idag många barn en trygg och kärleksfull uppväxt.

Trots detta görs det i nuvarande svensk lagstiftning skillnad mellan pars och ensamståendes möjligheter att bli föräldrar. I dagsläget är det tillåtet att som ensamstående adoptera, men inte tillåtet med assisterad befruktning. Politiken behöver i större utsträckning ta hänsyn till att familjer ser olika ut.

I socialutskottet idag föreslår därför Folkpartiet tillsammans med Centerpartiet och Moderaterna att regeringen ska lämna förslag på de lagändringar som behövs för att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning, insemination.

Det är tråkigt att vi inte kunde komma överens inom allianspartierna. Det hade varit bättre om vi varit överens men vi har löst ut frågor som vi diskuterat länge utan en gemensam åsikt på det här sättet tidigare. I denna fråga finns det en bred parlamentarisk majoritet.

Frågan om att även ensamstående ska ha rätt till insemination har engagerat många liberaler. Jag vill i detta sammanhang dock speciellt nämna vår riksdagsledamot Barbro Westerholm som drivit denna fråga under många år.

Ett ansvarsfullt föräldraskap bygger på förmågan att ge barnet kärlek, trygghet och omsorg. Detta gäller både om man uppfostrar sina barn tillsammans i ett förhållande eller om man av olika skäl är ensamstående förälder. Människors lämplighet som förälder avgörs inte av om man lever i en parrelation eller inte.

Liberala hälsningar,

Jan Björklund

Inga kommentarer: