13 februari 2012

I Nora bestämmer jag och rektorn!

Ja, inte bara jag och rektorn, utan alla de ledamöter som sitter i fullmäktige är ansvariga för de beslut som tas på skolområdet. Det är ytterst vi som är huvudmän för skolan i Nora. Ledarskapsansvaret och det pedagogiska ansvaret ligger däremot på rektorn.

Så varför bloggar jag nu om detta? Jo, för att vi tillsammans är ansvariga för att skapa en bra arbetsmiljö för våra lärare och för våra elever. Lärarna måste ges goda möjligheter att kunna ägna sig åt undervisningen och den allt viktigare dokumentationen som den nya skollagen ställer krav på. Eleverna måste ges en miljö som skapar lust att lära och som säkerställer lugn och ro i skolan. Det innebär även att vi måste ansvara för underhåll av lokaler, ansvara för att skolan har en bra yttre arbetsmiljö. 

Som ansvariga skolpolitiker är vår viktigaste uppgift att efterfråga resultaten av undervisningen. Att ställa krav på resultat på rätt sätt till ansvarig förvaltningschef gör att rektor kan ställa rätt förväntningar på elever och lärare. Om vi inte ställer krav på kvalitet i samband med att vi tilldelar resurser till våra skolor gör vi ytterst eleverna en stor otjänst.
Noras skolresultat har utrymme för förbättringar och det måste vara vår viktigaste uppgift som politiker, att ta ansvar för att våra barn och ungdomar får med sig en bra kunskapsgrund att stå på för sitt kommande vuxenliv.

1 kommentar:

Anonym sa...

Härligt, bra inställning. I Nora ser vi tyvärr förlite av krav på resultat i verksamheten.