05 november 2012

Liberala alfabetet...

Nu fortsätter serien med det liberala alfabetet, denna gång på bokstaven M, m som i mänskliga rättigheter:

Vi vill:
  • Stärka arbetet för att värna minoriteters rättigheter i Europa. Sanktioner bör införas mot EU-länder som bryter mot mänskliga rättigheter.
  • Förnyelsen av folkrätten måste gå vidare så att den blir ett tydligt stöd, inte ett hinder, för individers grundläggande rättigheter.
  • Öka kampen mot könsrelaterat våld, människohandel för sexuella ändamål, efterfrågan på prostitution och stå upp för sexuella och reproduktiva rättigheter i EU och övriga världen.

Alla människor är födda fria med samma rättigheter. Trots det kränks dagligen de mänskliga rättigheterna världen över. Därför måste arbetet med att försvara och förbättra skyddet för de mänskliga fri- och rättigheterna vara en grundläggande uppgift.
Det här har vi gjort:
  • Demokrati och MR är nu en huvudprioritering i svenskt bistånd.
  • Presenterat en ny politik för demokratibistånd.
 
Om du har frågor eller funderingar kring det jag lägger upp på min blogg är du ALLTID välkommen att höra av dig till mig.
Källa:
http://www.folkpartiet.se/Var-politik/Snabba-fakta/
På Folkpartiet liberalernas hemsida kan du även läsa och tanka hem rapporter som mer utförligt beskriver olika politikområden

Inga kommentarer: